PALATA PRAVDE: BANKROTIRALO ZRENJANINSKO PUTARSKO PREDUZEĆE „VOJVODINAPUT”

Naredni korak – prodaja imovine

Pred Privrednim sudom je prošlog petka održano prvo poverilačko ročište za stečajnog dužnika „Vojvodinaput” doo, na kojem je proglašeno njegovo bankrotstvo. Ova putarska firma čekala je sudbinu od 30. oktobra, kada je otišla u stečaj.
Na ročište su pristupili stečajni upravnik, pet advokata i osam stečajnih poverilaca („Aik banka” ad Beograd, „Sremput” ad Ruma, „Holdko tu” doo Beograd (HoldCo Two), „Hipo Alpe Adria banka” doo Beograd (Hypo Alpe Adria bank – Leasing/Rent), „Kvarc NS Tim” (Kvarc NS team), „NIS”, „Sosijete ženeral banka” ad Beograd (Societe generale bank) i JP „Srbija gas” Novi Sad).
Najpre su poverioci, čija potraživanja iznose više od 50 odsto ukupnih potraživanja stečajnih poverilaca, doneli odluku da se stečajni postupak nastavi bankrotstvom. Za to je bilo neophodno da se formira Skupština poverilaca stečajnog dužnika.
Prisutni poverioci birali su, najpre, predsednika Skupštine, a jednoglasnom odlukom izabrana je banka „Hipo Alpe Adria Lizing”. Novoizabrani predsednik je zatim predložio sedam članova Odbora (šest iz redova stečajnih poverilaca i jednog razlučnog poverioca), što je Skupština i izglasala. Među pomenutih šest su „Aik banka”, „Sosijete ženeral banka”, „Hipo Alpe Adria Rent”, JP „Srbija gas”, „Holdko tu” i „Sremput” iz reda stečajnih poverilaca.
Sud je utvrdio da su stečajni poverioci procentom verovatnih potraživanja od 75,7873 odsto glasali „za” da pomenute firme budu članovi Odbora poverilaca iz redova stečajnih poverilaca. Potom je usledio izbor člana Odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca (ima zakonsko pravo zadržavanja ili pravo namirenja na stvarima i pravima o kojima se vode javne knjige ili registri i ima pravo na prvenstveno namirenje iz sredstava ostvarenih prodajom imovine na kojoj je stekao to pravo, prim. aut).
Za člana Odbora poverilaca iz reda razlučnih poverilaca izabrana je Svetlana Vasiljev iz Zrenjanina. Za bankrot putarskog preduzeća „Vojvodinaput” glasala je većina prisutnih poverilaca sa 72,3622 odsto verovatnih potraživanja. Potraživanje ostalih prisutnih koji su bili „protiv”, nije uticalo na konačnu odluku, te je zrenjaninska firma „Vojvodinaput” otišla u bankrot.
Na kraju prvog poverilačkog ročišta prisutni su jednoglasno izabrali beogradsku firmu „Holdko tu” za predsednika Odbora poverilaca stečajnog dužnika. Odbor poverilaca odlučivaće u skladu sa svojim nadležnostima propisanim zakonom o stečaju. Ispitno ročišto zakazano je za 24. april 2019. godine.

  • PLAN REORGANIZACIJE
    Podsećamo, 2013. godine je u Privrednom sudu prihvaćen plan reorganizacije preduzeća „Vojvodinaput”, koji je podneo menadžment te firme (u sastavu kompanije „Dunav grupa putevi”, vlasnika Dušana Borovice). Iste godine je rukovodstvo firme predložilo uvođenje stečaja sa već pripremljenim planom reorganizacije, kako bi finansijski oporavilo preduzeće, ali poverioci nisu podržali taj dokument.

I. ISAKOV