HAPŠENJE INVESTITORA SPLAVA I KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV TROJE KOMUNALNIH INSPEKTORA

Ćeraće(mo) se još!

Zrenjaninska policija uhapsila je protekle srede N.N. (59) zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo protivpravno zauzimanje zemljišta. Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je N. N. od jula do oktobra prošle godine i u januaru ove godine protivpravno, bez dozvola i odobrenja nadležnih organa, zauzeo deo parcele u Zrenjaninu na Jezeru 3 u centru grada, koje je vlasništvo Republike Srbije, a čiji je korisnik JVP „Vode Vojvodine”. Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu. Kako saznajemo, N.N. je pušten iz pritvora.
Iste nedelje, odnosno 2. februara u listu „Zrenjanin”, objavili smo priču o protivpravno zauzetom zemljištu na gradskom jezeru. Tada smo naveli da je Osnovnom javnom tužilaštvu krajem prošle godine podneta krivična prijava protiv NN lica, zbog krivičnog dela protivpravnog zauzimanja zemljišta na Jezeru 3 Begejske petlje, s predlogom da nadležni tužilac započne krivično gonjenje, odnosno podnese zahtev Policiji radi provere osnovane sumnje da je navedeno lice počinilo krivično delo.

NESAVESNO POSTUPANJE
U međuvremenu podneta je krivična prijava i protiv troje komunalnih inspektora M. J, Ž. B. i G. C. Kako se navodi u prijavi, sa kojom je upoznata redakcija lista, osumnjičene su građani Zrenjanina u više navrata pozivali da preduzmu određene korake iz svoje nadležnosti s obzirom da je N. N. na Jezeru 3 započeo izgradnju i postavljanje splava, tako što je protivpravno zauzeo deo predmetne nepokretnosti.
– Osumnjičeni su morali biti upoznati po službenoj dužnosti, odnosno prostim čitanjem lokalnog lista „Zrenjanin”, da je Agencija za borbu protiv korupcije utvrdila da je zrenjaninski funkcioner, a raniji predsednik Skupštine grada Zrenjanina bio u sukobu interesa prilikom donošenja Odluke 17. aprila 2014. godine kojom je usvojen Plan lokacije za postavljanje plutajućih objekata na Jezeru 3 Begejske petlje zato što je pogodovao svom kumu N.N. S obzirom na to da je nakon te Odluke zaključen Aneks ugovora o korišćenju vodnog zemljišta, kojim je njegov kum dobio na korišćenje vodno zemljište na navedenoj lokaciji, funkcioner je javni interes podredio privatnom i ugrozio poverenje građana u savesno i odgovorno obavljanje javne funkcije – navodi se u prijavi. – Prema Zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, pojedinačni akt u čijem donošenju je učestvovao funkcioner koji se zbog sukoba interesa morao izuzeti, ništav je.
U prijavi se ističe da zbog propuštanja dužnosti nadzora, koje se ogleda u tome što su osumnjičeni ignorisali pritužbe koje su dobijali od građana, fizičko lice N.N. je nesmetano nastavilo sa uzurpacijom, punih šest meseci, nezakonitom gradnjom i postavljanjem splava u obliku koji nije predviđen saglasnošću Zavoda za zaštitu spomenika kulture, zagađujući životnu sredinu i pri tom oštećujući budžet grada Zrenjanina za najmanje 500.000 dinara. Ovim su, kažu u prijavi, svojim nesavesnim postupanjem teže povredili prava građana stavljajući privatni interes ispred javnog i dozvolili nastanak materijalne štete zbog neovlašćenog korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini i zagađivanja vode u Jezeru 3.

BEZ ODOBRENJA
Milan Kovačević, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin, je krajem januara u dopisu građanima MZ Mala Amerika odgovorio da u nadležnosti Zavoda nije nadziranje nad radovima urbanističkih uslova, ali da je tačno da lokacija na kojoj se nalazi splav nije ona koja je odobrena rešenjem ovog Zavoda. Kovačević ističe da, sudeći po trenutnoj situaciji, fenestracija nije u skladu sa glavnim projektom.

  • ROK ZA UKLANjANJE SPLAVA
    Ugovor o korišćenju vodnog zemljišta istekao je 31. decembra 2017. godine, a komunalni inspektor je 5. januara 2018. godine poslao investitoru splava poziv za usmenu raspravu, koja je održana 12. januara. Prema Zakonu o vodama, predviđeno je da će po prestanku važnosti ugovora o zakupu, zakupac biti dužan da ukloni objekat sa vodnog zemljišta o svom trošku, u roku od tri meseca.

 

  • REČ GRAĐANA
    – N.N, tzv. investitoru splava na Jezeru 3 niko drugi nije ni kriv ni dužan, osim njega lično. Jedinu štetu od ovog sramnog, koruptivnog i bahatog poduhvata je pretrpela sadašnja javnost, ali i buduća pokoljenja! Zloupotrebljeni su mnogi resursi, izrađivana je ogromna dokumentacija i žmurilo se samo zbog izlaženja u susret „neimenovanim centrima moći”. Naravno da sve to jako mnogo košta, ali građani sigurno nisu ti koji bilo kome nešto duguju – bilo lično, bilo preko budžeta! Naprotiv, direktnu štetu koju su lično pretrpeli najsavesniji i najuporniji među njima neko mora da nadoknadi. Mnogi pojedinci i institucije imali su obavezu i odgovornost da ovo spreče, kao i da što pre uklone svaki trag sramote kojoj, nažalost, i dalje prisustvujemo – prvo kod mosta na suvom, pa nekoliko meseci na jezeru, a od pre par dana, ni manje ni više, nego ispred same zgrade Suda! Sve je, dakle, konačno i potpuno jasno! Pitamo se samo koliko još vremena mora da prođe da bi se skalamerija iz jezera uklonila, a građani makar simbolično obeštetili od strane bar nekoliko osoba za koje postoji najviše dokaznog materijala da su činjenjem i nečinjenjem lično odgovorne – kažu u saopštenju za javnost oštećeni građani Zrenjanina.

I.ISAKOV