I APELACIONI SUD U NOVOM SADU PERI MILANKOVU ODREDIO KAZNU ZATVORA

Nelegalno stekao 2,7 miliona dinara

Bivši predsednik opštine Nova Crnja Pera Milankov osuđen je presudom Apelacionog suda u Novom Sadu na jedinstvenu kaznu zatvora od godinu dana i 10 meseci, u procesu koji je vođen protiv njega i još nekoliko optuženih. Presuda, koja je objavljena 18. decembra prošle godine, doneta je nakon što su se njihovi branitelji, kao i zrenjaninski viši javni tužilac, žalili na odluku Višeg suda u Zrenjaninu od 20. februara 2018, kojom je Milankov takođe bio osuđen na zatvorsku kaznu od godinu dana i deset meseci.
Sada već bivši rukovodilac opštine Nova Crnja oglašen je krivim zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja. On će u zatvoru provesti nešto manje od godinu dana, budući da mu se u kaznu uračunava i vreme koje je već proveo u pritvoru od 4. oktobra 2012. godine do 25. septembra 2013. Osim toga, Milankovu je izrečena i zabrana da vrši sve dužnosti u Opštini Nova Crnja jednu godinu od dana pravosnažnosti presude, pri čemu se ne računa vreme koje je proveo u pritvoru (misli se na dužnosti koje se tiču raspolaganja, upravljanja i rukovanja imovinom, zatim njenog korišćenja i čuvanja).
Podaci iz presude Apelacionog suda pokazuju, između ostalog, da je Milankov tokom 2012. godine u više navrata primao mito od različitih privatnika kako bi njihove firme bile angažovane u Novoj Crnji na komunalnim poslovima, kao i da je učestvovao u malverzacijama oko izgradnje parkinga na tamošnjem bazenu. On je tako sebi pribavio 2.755.000 dinara, kao i nameštaj vredan 400.000 dinara, što mu se sve odlukom Apelacionog suda oduzima.
U presudi je navedeno šest slučajeva iz 2012. godine kada je Pera Milankov primio mito. Najpre je u januaru firmi „DND zaštita na radu” Nenada Ćulafića poverena izrada dva elaborata o bezbednosti i zdravlju zaposlenih u Skupštini opštine i školama u Novoj Crnji, a kompanija je zauzvrat, na zahtev Milankova, isplatila po 100.000 dinara Fudbalskom klubu „Budućnost” iz Srpske Crnje i Savki Karan, zaposlenoj u Opštini Nova Crnja.
U dva navrata Milankov je primio po 100.000 i po 70.000 dinara od Mileta Nenadovića, osnivača firme „Nenadović inženjering”, kako bi ovu kompaniju angažovao da bude nadzor za održavanje i uređenje poljskih puteva, kanala za navodnjavanje, kao i za postavljanje vetrozaštitnih pojaseva. Nenadović je tako uvećao fakture za obavljen posao u iznosu koji je isplatio čelniku Nove Crnje.
Za ravnanje atarskih puteva u Opštini, Pera Milankov je, ne sprovevši postupak javnih nabavki, angažovao Branislava Vujatova, koji je posao obavio preko firme svoje supruge „Jassa cop”, a potom je isplatio Milankovu ukupno 650.000 dinara.
Javne nabavke nekadašnji prvi čovek Nove Crnje izigrao je i u sprovođenju radova na uređenju smetilišta u Srpskoj Crnji. Naime, on se sa Žarkom Utrženom, koji je radio preko kikindske firme „Čardarit” svoga sina, dogovorio da počne sa rekultivacijom deponije, a onda ga je zvanično angažovao u postupku javnih nabavki, sa obrazloženjem da je dostavio najpovoljniju ponudu. Utržen je po okončanju ovog posla Milankovu uplatio 200.000 dinara.
Mito u vidu nameštaja iz „Simpa” vrednog 400.000 dinara Pera Milankov je dobio od vlasnika beogradskog privrednog društva „Model 5” Zvezdana Pešovića, kojem je poverio izradu elaborata za postavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije u Novoj Crnji.
Milankov je pridobio korist za sebe i prilikom izgradnje kapele na mesnom groblju. Za ovaj posao unajmljena je firma „Met-kom D.O.O.” iz Kikinde, čiji je suvlasnik Ljubiša Kovačević nakon izvršenih radova uplatio predsedniku Nove Crnje 200.000 dinara.

  • ČETIRI MANDATA NA ČELU NOVE CRNjE
    Šest meseci prošlo je od javnog objavljivanja presude Apelacionog suda Peri Milankovu pre nego što je on konačno i smenjen u junu 2019. godine, tokom obavljanja četvrtog mandata na čelu Nove Crnje. O prvom čoveku male srednjobanatske opštine pisali su i nacionalni mediji poput „Nedeljnika” i „Blica”, koji su ga svrstavali na liste „lokalnih kabadahija i šerifa”. Funkciju predsednika Nove Crnje obavljao je od 2008. godine najpre kao samostalni kandidat, a potom je prešao u Demokratsku stranku. Smenjen tokom boravka u pritvoru, a 2016. godine pobedio je na lokalnim izborima sa svojom grupom građana da bi odmah potom prešao u SNS.

 

  • BRANIOCI PERE MILANKOVA
    Jedan od branilaca bivšeg predsednika Nove Crnje advokat Vićentije Darijević uputio je Vrhovnom kasacionom sudu u Beogradu zahtev za zaštitu zakonitosti protiv presude Apelacionog suda u Novom Sadu. On zamera to što su izdvojeni pojedini delovi presude. – Razdvajanje ovog postupka na način na koji je Apelacioni sud to učinio neprihvatljivo je, nezakonito, neosnovano, neopravdano i štetno za pravilno presuđenje. Ukoliko je već smatrao da postoje razlozi za intervenciju na prvostepenoj presudi, da li njenim ukidanjem ili otvaranjem pretresa po žalbama, a da pri tome nije bilo ranijih ukidanja prvostepene odluke, to se moralo učiniti bez prethodnog izdvajanja delova prvostepene presude ili na javnoj sednici veća drugostepenog suda ili na pretresu pred drugostepenim sudom – navodi se u zahtevu.

M. Maričić