NOVA METODA U DIJAGNOSTICI SRCA U OPŠTOJ BOLNICI „ĐORĐE JOANOVIĆ”

Ehokardiografija za bolji ishod lečenja i ozdravljenje

Zahvaljujući novom, savremenom metodu dijagnostikovanja srca – stres ehokardiografiji (SEHO), čija je primena počela 16. marta, u zrenjaninskoj Opštoj bolnici „Đorđe Joanović”, osobe koje su primorane da provere funkciju ovog vitalnog organa, a zbog opšteg stanje organizma ne mogu da podnesu tradicionalno opterećenje, više ne moraju da čekaju na red za pregled na Institutu u Sremskoj Kamenici.
Kako je nedavno u zrenjaninskoj Bolnici saopštila internista kardiolog i načelnica Internog odeljenja dr Sanja Đurin, ona i njene dve koleginice, kardiolozi dr Jelana Lukić Petrov i dr Sanvila Stankov, obučene su za ovu metodu. Njima pomažu i tri medicinske sestre Smiljana Lukić, Daniela Sokolov i Dragana Mijanović.
– Do sada smo pacijente kojima je bila potrebna ova dijagnostička metoda upućivali na Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, pri čemu se čekalo po nekoliko meseci – objasnila je dr Sanja Đurić. – Sada je ova metoda dostupna našim pacijentima u našoj ustanovi, samim tim je prohodnost znatno brža. Ovako smo ubrzali i povećali kvalitet kardiološke dijagnostike, što će se, svakako, odraziti na bolji ishod lečenja i bolje preživljavanje pacijenata.

JEFTINA METODA
Dr Đurin je istakla da je dijagnostička vrednost stres ehokardiografskih testova, bez obzira na način izazivanja ishemije veoma visoka. Prednost ove metode je, kako ističe, što je dostupna svim medicinskim centrima, precizna je, ponovljiva i jeftina. Pokazano je da stres ehokardiografski testovi imaju odličnu prognostičku vrednost za predviđanje neželjenih događaja kod pacijenata sa poznatom i suspektnom ishemijskom bolešću.
Ishemija na testu ukazuje na veći rizik od smrti i infarkta, dok negativni testovi ukazuju na bolje preživljavanje. A test traje samo oko sat vremena. Pacijentu se kače elektrode za kontinuirano praćenje srčanog ritma na EKG aparatu sa monitorom i elektrode povezane sa ehokardiografskim aparatom.

TOK PROCEDURE
– Stavlja mu se manžetna za merenje krvnog pritiska tokom celog testa i plasira se braunila za aplikaciju lekova – kaže dr Đurin.
– Pacijent leže na svoju levu stranu, lekar počinje da radi orijentacioni ultrazvuk srca, a potom se startuje sa SEHO, uz stalno praćenje srčanog ritma, EKG, krvnog pritiska i pokretljivosti zidova srca tokom ultrazvučnog pregleda. Tokom testa dolazi do provociranog ubrzanja srčanog ritma kao provoktivnog faktora kojim se procenjuje sposobnost koronarnih krvnih sudova da ishrane određene zone srca. Nakon postignutih, zadatih parametara, test se završava a srčani ritam se medikamentozno usporava – ukazuje na tok procedure dr Đurin.
Ako je test negativan, pacijent dobija rezultat i daje mu se savet kako da se ponaša. A ako je test pozitivan, pacijent se smešta u Bolnicu radi dalje dijagnostike i lečenja – na Koronarografiji ili ka Kardiohirurgiji.
Drugim rečima, novom metodom se ubrzava rad srca i proverava njegova funkcija, a potom se usporava i dovodi u redovno stanje, dok je rezultat – utvrđivanje dijagnoze, kako bi se blagovremeno preduzele mere zaštite ili dalje lečenje.

  • STRES EHOKARDIOGRAFIJA
    SEHO je dijagnostička metoda koja kombinuje dvodimenzionalnu (2D) ehokardiografiju sa fizičkim, farmakološkim ili električnim opterećenjem srca u cilju provokacije miokardne ishemije i procene njene lokalizacije i težine.
    Ova metoda se primenjuje kod pacijenata kojima se proverava ishemija srca, kao i kod onih koji imaju blok leve grane, ugrađen trajni pejsmejker, poremećaj lokomotornog aparata, osobe koje su preležale šlog, kod pacijenata nakon stentiranja i revaskularizacije (bajpas hirugrija) u smislu detekcije restenoze ili okluzije graftova.

Branka Jajić