IMOVINSKA KARTA POZNATIH ZRENjANINACA

Stanovi, njive, automobili…
Interesovanje za imovinskim stanjem ovdašnjih funkcionera je u porastu, zahvaljujući dostupnosti informacija na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije. U cilju transparentnosti, list „Zrenjanin” će nastojati da objavljuje podatke o imovini zrenjaninskih uticajnih ličnosti.
Prema izveštaju o imovini od 16. jula 2013. godine, Julija Bobek, tadašnja direktorka Centra za socijalni rad Zrenjanin (čija je neto zarada iznosila 81.763 dinara mesečno) bila je vlasnica stana od 17 metara kvadratnih, vikendice od 30 metara kvadratnih, kao i automobila marke „tojota jaris”, dok je ugovorom o poklonu postala suvlasnica njive (parcele) od 3 ara. Depozite i štedne uloge u bankama i drugim finansijskim organizacijama u zemlji i inostranstvu nije imala.
Gledajući imovinsku karticu od 7. novembra 2016. godine, u vreme kada je još uvek bila direktorka Centra za socijalni rad (neto zarada je iznosila 75.000 dinara mesečno), saznajemo da su u njenom posedu još jedan stambeni prostor od 18 m2 i da je suvlasnica garsonjere od 12 m2, s tim da se vikendica u toj kartici ne navodi, a da je garsonjera od 17 m2 u susvojini. Mesec dana kasnije, u izveštaju od 7. decembra 2016, navodi se da je Julija Bobek postala i član komisije Socijalna zaštita grada Zrenjanina (neto prihod 15.000 dinara mesečno), te da je vlasnica još jednog stana od 34 kvadratnih metara, a vikendica i garsonjera od 17 m2 u ovom izveštaju nisu navedeni.
Julija Bobek je na mestu direktora Centra za socijalni rad Zrenjanin bila od 24. juna 2013. do 5. jula 2017, a od 10. jula iste godine imenovana je za zamenicu zaštitnika građana (neto prihod iznosi 76.000 dinara mesečno) i ostaje član komisije Socijalna zaštita grada Zrenjanina (neto prihod 15.000 dinara mesečno), navodi se u izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije od 12. jula 2017. godine. Takođe, piše da je kupljen automobil marke „smart”, a da je vlasnica stanova od 17, 18 i 34 m2, dok su garsonjera od 12 m2 i njiva u susvojini. Samo dva meseca kasnije, u poslednjem izveštaju iz 17. septembra 2017. godine, prijavljen je još jedan stambeni prostor od 17 metara kvadratnih u njenoj svojini.

I. I.