MR ALEKSANDAR STARČEVIĆ, V.D. POMOĆNIKA MINISTRA PRIVREDE

Dobro za potrošače dobro za privredu

Radimo na kreiranju okruženja koje će potrošačima u Srbiji omogućiti da kupuju bezbedne proizvode – kaže za naš list Aleksandar Starčević, donedavno direktor Gradske toplane u Zrenjaninu, koji se sada nalazi na novoj funkciji – vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede. Starčevićevo zaduženje je Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda.
– Reč je o industrijskim neprehrambenim proizvodima. To su kućni aparati, mašine, liftovi, tekstilni proizvodi, obuća i oprema za dečja igrališta. Sektor omogućava privrednicima da posluju u skladu sa savremenim tehničkim propisima i standardima, mahom standardima Evropske unije. U jednom projektu smo obezbedili nabavku opreme srpskim laboratorijama iz EU IPA fondova, u vrednosti oko pet miliona evra. Jednom kada se donese tehnički propis, on počinje da utiče na mnoge – privrednike, državne organe.
Govorili ste za medije o bezbednosti dece na dečjim igralištima…
– Da bi deca mogla bezbedno da je koriste, oprema na igralištima mora biti po standardima, kako bi se sprečile povrede. Podloga na igralištima je definisana standardom, njena uloga je da ublaži pad i povrede kod dece. Kontrolu obavlja lokalna samouprava, preko svojih komunalnih preduzeća. Novi Pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta otkloniće nejasnoće i definisati ulogu svakog učesnika u procesu, od proizvođača do krajnjeg korisnika. Prva verzija ovog akta treba da bude gotova do početka aprila, a primena se očekuje od juna.
Gradska toplana je prošla kroz krupne promene. Kakva je njena budućnost?
– Još 2010. godine „Grejanje” je transformisano u JKP „Gradska toplana”, i izgrađen novi pogon snage dva puta po 35 megavata, za oko 8.000 korisnika daljinskog grejanja. Od 2011. godine Gradska toplana poboljšava mrežu daljinskog grejanja, stalnim rekonstrukcijama – zamenom starih novim, predizolovanim vrelovodnim cevima. Rekonstruisan je magistralni vrelovod i njegovi ogranci. Uz nabavku pogona ukupne snage 70 megavata stepena korisnosti 95%, zamenjena je vrelovodna mreža u naselju Bagljaš, delu naselja Brigadira Ristića, Rade Končara, Đure Đakovića, Centra, Jug Bogdana, Lesnine, „4. Jula” – D2 i D3. Nove su i cevi magistralnog vrelovoda u dužini od 6,5 km. To je smanjilo gubitke u distributivnom sistemu sa 15 na 6 %. Gubitak vode smanjen je sa 60 na 11 hiljada tona godišnje: umesto 20 izmena vode u sistemu, ovo se radi nešto preko tri puta godišnje, što je evropski prosek! Modernizovane su podstanice i započeto je daljinsko očitavanje i upravljanje. Modernizovano je preko 200 podstanica (od 300). Počela je naplata utrošene toplote primenom Tarifnog sistema, po Ugovoru između grada Zrenjanina i KfW banke, iz 2008. godine. Ove mere, sprovedene u prethodnih pet godina, pomogle su da se i ekonomska situacija poboljšava, tako da sa zadovoljstvom mogu konstatovati da je Gradska toplana 2017. završila sa dobiti od preko 40 miliona dinara.
Veza sa Zrenjaninom?
– Zainteresovan sam da veza Ministarstva i sektora kojim rukovodim i grada Zrenjanina, bude plodonosna. U septembru 2017. predstavili smo nacrt Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, uz prisustvo preko 100 učesnika. Planiramo oblike pomoći, kao što su pomoć Ministarstva privrede u saradnji sa nemačkim GIZ i ISS (Institut za standardizaciju Srbije), kako bi savremeni standardi bili dostupni preko softvera i što će omogućiti dostupnost elektronskih tekstova svih srpskih standarda i na lokalu. Preko našeg internet portala, informišemo privrednike i građane o tehničkim zahtevima za proizvode, kao i o programima podrške preduzetnicima i početnicima u biznisu.

  • ENERGETSKA EFIKASNOST
    – Energetika je bila i ostala pokretač i ključni faktor ekonomskih promena, kičma razvoja društva i privrede. Sektor za kvalitet i bezbednost proizvoda i kroz zakonodavni okvir, transponovanjem svetskih i evropskih direktiva, omogućava srpskoj privredi primenu i pristup novim tehnologijama u oblasti transformacije energije, energetske efikasnosti i upotrebi obnovljivih izvora energije.

M. Stojin