IN MEMORIAM Anna Bagľašová  (1961 – 2020)

Zomrela neúnavná kultúrna pracovníčka

Dňa 31. marca 2020 vo veku nedožitých 59 rokov zomrela Anna Bagľašová (rod. Kokavská), kultúrna dejateľka z Aradáča.
Narodila sa 17. septembra 1961 v Aradáči, pracovala ako ekonómka a účtovníčka v Aradáči a Zreňanine. Celý svoj voľný čas venovala svojmu rodisku, kultúrnemu, cirkevnému a spoločenskému životu v tomto prostredí, ako aj jeho prezentácii v Srbsku a v zahraničí. Bola jednou zo zakladateliek a dlhoročných organizátoriek Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli.
Bola prvou predsedníčkou Spolku žien pri MOMS Aradáč. V rokoch 2011 – 2017 bola predsedníčka MOMS Aradáč, pokým v Kultúrnom centre Aradáč zastávala funkciu tajomníčky. Realizovala početné dokumentárne a národopisné výstavy, ako aj iné kultúrne podujatia. V roku 2018 zostavila knihu Divadlo v Aradáči (K 130. výročiu) vo vydaní Kultúrneho centra Aradáč a Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca.
Zaslúžila sa o otvorenie Slovenského domu v Aradáči pre potreby všetkých ochotníckych spolkov pôsobiacich v tomto prostredí.
V roku 2009, ako podpredsedníčka MOMS Aradáč, získala uznanie Matice slovenskej v Srbsku.
Pracovala s veľkým nadšením a entuziazmom. Tí, ktorí s ňou spolupracovali ju poznali ako usilovnú, spoľahlivú, vytrvalú a vždy ochotnú pomôcť v zachovávaní a rozvoji slovenskej vojvodinskej kultúry. Jej nevšedná skromnosť a šľachetnosť, ktorou poznačila svoju prácu, bude chýbať nie len Aradáčanom, ale aj všetkým tým, ktorí ju mali možnosť poznať.
Česť jej pamiatke.
text a foto: Katarína Mosnáková Bagľašová