INTERAKTIVNIM PROGRAMOM U ZRENjANINU PROSLAVLjEN MEĐUNARODNI DAN MLADIH

Zdrave aktivnosti za dobru budućnost
Širom sveta, 12. avgusta obeležen je međunarodni dan mladih. U našem gradu, upamćen je po dobroj energiji, aktivnostima i planovima koji bi u narednom periodu trebalo da donesu pozitivne promene omladini. Kako je cilj da društvu skrene pažnju na probleme sa kojima se suočavaju ljudi mlađi od dvadeset i pet godina, oni koji su ga u Zrenjaninu proslavili, potrudili su se da briga o vršnjacima ne prestane posle jednog dana u godini.
LjILjANA ĐURIĆ

Opširnije u štampanom izdanju…