IRENA ŽIVKOVIĆ O DVE DECENIJE RADA RCR „BANAT”

Saradnja lokalnih aktera unapređuje manje sredine

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj (RCR) „Banat” oformljen je juna 2002. godine kroz projekat koji je finansirala Evropska unija. Osnivači su opštine Žitište, Nova Crnja, Sečanj, Ada, Novi Bečej, gradovi Zrenjanin i Kikinda, kao i Privredna komora Srbije, Pokrajinska vlada i „Mlekoprodukt”.
Dugogodišnja direktorka RCR „Banat” je Irena Živković. Potvrda njenog uspešnog rukovođenja jeste to što je ova ustanova 2011. godine stekla status prve akreditovane regionalne razvojne agencije u Vojvodini.
Šta biste izdvojili kao najznačajnije projekte u protekle dve decenije i na šta ste najviše ponosni?
– Teško je ovaj period sažeti u par redova. U najkraćem: od 297 pripremljenih i predloženih projekata za nas, naše osnivače i partnere, odobreno je i realizovano 172. Učestvovali smo u 47 međunarodnih projekata, ukupne vrednosti preko 650 miliona evra, od čega je direktan doprinos našem regionu iznosio preko devet miliona evra. Ponosni smo što iza nas ostaju: rekonstruisan i opremljen objekat RCR „Banat” u Zrenjaninu; poboljšana tehnička opremljenost regiona za reagovanje u vanrednim situacijama (u vidu opreme vredne preko pola miliona evra); modernizovan granični prelaz Nakovo–Lunga i sedam kilometara biciklističke staze osvetljene solarnom rasvetom u Kikindi. Takođe, rekonstruisan je i opremljen objekat za cikloturizam u Novoj Crnji, a uspostavljen je i regionalni centar za lasersku terapiju očnih komplikacija dijabetesa. Pacijentima je omogućena do sada veoma teško dosupna laserska hirurgija. Izgrađena je prva „pametna zgrada” u Banatu i uspostavljen Regionalni centar za energetsku efikasnost – Banat i Cirkularno-inovativna gradska laboratorija za elektronski otpad u Zrenjaninu. Nabavljena je i oprema za privremeno odlaganje e-otpada. Posebno smo ponosni na saradnju sa lokalnim samoupravama i ostalim partnerima.

Koliko je važno da manje sredine kao što je naša imaju agenciju tog tipa?
– Akreditovane regionalne razvojne agencije (ARRA) deluju kao katalizator lokalnih i regionalnih potreba i resursa. Učestvuju u primeni nacionalnih politika, programa i projekata, čime predstavljaju most za komunikaciju i koordinaciju razvojnih politika i programa između nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti. Oblast delovanja ARRA je široka, od socio-ekonomskog razvoja do infrastrukture. Većina do sada realizovanih programa je finansirana kroz različite programe EU. Adekvatna mobilizacija lokalnih aktera i njihova koordinacija mogu značajno da unaprede sposobnost manjih sredina, ali i čitave zemlje da se iskoriste dostupna sredstva iz evropsih i drugih međunarodnih fondova.
Održali ste više od 500 obuka u različitim oblastima, koliko su one bile značajne za one koji se upuštaju u nove poslove i projekte?
– Izdvojila bih obuke u oblasti Upravljanja projektnim ciklusom koje su važne za zaposlene u lokalnim samoupravama. Ove edukacije podrazumevaju informacije o potencijalnim fondovima, pravila konkurisanja, pripreme projekta, a zatim i realizacije. Od izuzetnog je značaja da što više zaposlenih u institucijama na našoj teritoriji koriste evropske fondove i da steknu znanja u ovoj oblasti. Zato za naredni period planiramo još intenzivnije programe u saradnji sa sertifikovanim međunarodnim institucijama.
Od obuka namenjenih malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, izdvojila bih one iz oblasti primene informacionih tehnologija (IT) u privredi i poljoprivredi, zatim elektronskog poslovanja i primene IT-ja u poslovanju. Pokazalo se da su ove edukacije značajane za one koji se upuštaju u nove poslove.
Na čemu bismo mogli da poradimo radi razvoja ovdašnje sredine?
– Mi ćemo u narednom periodu biti fokusirani na ključne poslove: pružanje podrške lokalnim samoupravama u pripremi strateških planova, zatim na identifikaciju i odabir infrastrukturnih projekata i projekata međuopštinske saradnje. Takođe ćemo raditi na pripremi sopstvenih programa. Za razvoj našeg regiona svakako je važno da se nastavi sa pripremom planova u obasti unapređenja infrastrukture. Gorući problemi i kod nas i u celoj Evropi prisutni su u oblasti zaštite životne sredine.

M. Solarov