ISTRAŽIVALI SMO: KOLIKO, ZBOG ČEGA I DA LI IMA SANKCIJA ZA VELIKI BROJ OPRAVDANIH I NEOPRAVDANIH IZOSTANAKA U ZRENjANINSKIM ŠKOLAMA

Zašto đaci sve češće „beže” iz škola

 

Prema podacima Školske uprave Grada Zrenjanina, broj opravdanih časova u osam zrenjaninskih srednjih škola (bez OSŠ „9. maj”) u protekloj godini je 414.685 i odnosi se na ukupno 4.945 đaka. U proseku to je 83,85 opravdanih časova po učeniku. Broj neopravdanih je manji i iznosi 19.789, što je tačno 4 neopravdana časa po učeniku.
Razlozi za izostajanje srednjoškolaca sa časova su razni, od bolesti, preko različitih vannastavnih aktivnosti, pa do sportskih događaja i takmičenja. Što se tiče izostanka koji se ne mogu opravdati tu je na prvom mestu „bežanje” sa časova. Najčešći razlozi za to su nespremnost učenika na kontrolne zadatke ili usmena propitivanja. Čest razlog je i nezainteresovanost učenika za predavanja zbog čega se i dešavaju pomenuta „bežanja”.

KAZNE OD 5.000 PA NAVIŠE
Kako pišu Somborske novine, od nedavno su škole dobile pravo da tuže roditelje đaka koji izostaju sa časova. To im omogućava Zakon o osnovama sistema obrazovanja. Prema ovom Zakonu roditeljima osim prijave preti i novčana kazna od 5.000 do 100.000 dinara.
– I ranije su podnošene prijave za neopravdane izostanke, kao i krivične prijave protiv roditelja, samo je procedura bila drugačija. Prijave su dostavljane preko Prosvetne inspekcije, međutim članom 84. Zakona o osnovama sistema obrazovanja, to je promenjeno. Njime je propisano da sama škola podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno krivičnu prijavu radi utvrđivanja odgovornosti roditelja ili nekog drugog zakonskog zastupnika – navode Somborske novine.
Kada su izostanci u pitanju, zakon je jasan. Roditelj je dužan da odmah, a najkasnije do 48 sati prijavi izostanak učenika. Od momenta izostanka roditelj ima 8 dana da opravda isti sa odgovarajućom lekarskom ili drugom relevantom dokumentacijom.
Iako je to u velikoj meri njihova odgovornost, roditelji ipak ne mogu biti jedini krivci za izostajanje njihove dece sa časova. Postoji čitav niz onih koji moraju da učestvuju u radu i životu učenika u školi i van nje. To su odeljenske starešine, nastavnici, stručni saradnici i direktori, a bitna je saradnja sa policijom, lokalnom samoupravom i mesnim zajednicama. Potrebno je podići svest da je briga o mladima u školama zadatak celokupnog društva.

MNOGOBROJNI FAKTORI
Zrenjaninska gimnazija ima 121.281 opravdanih i 3.907 neopravdanih časova, a situaciju u ovoj ustanovi obrazložio je direktor Milan Radaković.
– Kada pričamo o izostancima moramo uzeti u obzir određene faktore. Škola ima veliki broj učenika koji su aktivni sportisti i oni zbog svojih klubova dosta izostaju. Do sada nismo podnosili krivične prijave protiv roditelja čija deca imaju puno izostanaka. Nakon završetka školske godine planiramo da izvršimo analizu o broju izostanka, i na osnovu toga ćemo preduzimati dalje korake. Ono što smo uočili je da učenici, kako se približavaju završnoj godini srednje škole, sve više izostaju sa nastave. Imamo dobru psiho-pedagošku službu i veoma iskusne stručnjake u svojim poljima. Sarađujemo sa Centrom za socijalni rad, kao i sa Ministrastvom unutrašnjih poslova. Kada učenik napravi više od 25 neopravdanih časova, u zakonskoj smo obavezi da podnesmo vaspitno-disciplinske mere. Takve učenike pratimo i radimo sve da ta deca budu u školi i na nastavi – pojasnio je Radaković.

DRUŠTVENO KORISTAN RAD
Elektrotehnička i građevinska škola (ETGŠ) „Nikola Tesla” podnosila je krivične prijave protiv roditelja čija deca imaju velik broj izostanaka, a nije im strana ni primena društveno korisnog rada koja se od ove godine sprovodi u skladu sa Zakonom.
– Imamo velik broj izostanaka učenika, što opravdanih, što neopravdnih. Primetili smo tendenciju porasta izostanaka kada se zaključuju ocene, a učenici najverovatnije kalkulišu da li im se isplati da dođu i polažu iz nekog predmeta (odgovranje ili pisanje kontrolnih), ili da imaju tu ocenu. Ono što je opravdano je najčešće uz lekarsko uverenje ili neko drugo, a za ono što je neopravdano, u zavisnosti od broja izostanaka, pokrećemo disciplinski postupak. Ova situacija nam nije nepoznata i imali smo dosta disciplinskih postupaka upravo zbog toga – rekla je Marija Servo, direktorka Elektrotehničke i građevinske škole „Nikola Tesla” i dodala da se učenik nakon ukora direktora upućuje i na društveno koristan rad koji ima manje ili veće efekte.

LOŠA OCENA SE MOŽE POPRAVITI, NEOPRAVDANI NE
O razlozima izostanaka i motivaciji učenika za pohađanje nastave govorila je i Vesna Uzelac, školska pedagoškinja u ETGŠ „Nikola Tesla” sa dugogodišnjim radnim iskustvom u ovoj oblasti.
– Naučna istraživanja su pokazala da učenici sa prosečnim sposobnostima mogu usvojiti 60 odsto gradiva na času, u zavisnosti od interesovanja za taj predmet, kvaliteta predavača itd. To je dovoljno da pretpostavimo da je nepohađanje nastave najveći uzrok školskog neuspeha. Zato, kao pedagog, poklanjam veliku pažnju motivaciji i učenika i roditelja za redovno pohađanje nastave i praćenje od strane roditelja. Ako izuzmemo adolescentne krize, nedovoljnu socijalizovanost, probleme u porodici, najveći uzrok izostajanja je izbegavanje loše ocene – objašnjava Uzelac i dodaje da osvešćivanjem učenika i roditelja, kažnjavanjem, predavanjima, uopšte edukovanjem može se dopreti do boljeg razumevanja ovog problema.
– Neopravdan čas se ne može popraviti, a loša ocena može. Zato postoje zakonom regulisane kazne. Kao i kod roditeljstva, tako i u obrazovnom sistemu, nema vaspitanja bez ljubavi i discipline. Jedno vreme učenici izbegavaju odgovaranja, a posle potpuno izgube konce, ne mogu ni da prate nastavu, jer je mnogo toga nagomilano. Zato je rad pedagoško-psihološke službe u radu s pojedincem najviše orijentisan na motivaciju, osnaživanje, koncentraciju i prilagođavanje – kaže školska pedagoškinja.
O izostancima kada je osnovno obrazovanje u pitanju govorila je i Marija Mijoković, direktorka Osnovne škole „Petar Petrović Njegoš”.
– Naša škola ulaže velike napore kako bi đaci što manje odsustvovali sa časova. Naravno da bi uspeli potrebna je saradnja svih učesnika u obrazovanju. Zbog velikog broja izostanaka naša škola je iskoristila svoje zakonsko pravo da podnosi krivične prijave protiv roditelja. Imamo jako dobro saradnju sa MUP-om, pošto nemamo svog školskog policajaca oni su nam obezbedili patrole koje se brinu za bezbednost naših učenika. Istakla bih da naša škola primenjuje društveno koristan rad kao vid kazne. Naravno deca koja dobiju društveno koristan rad isti obavljaju u školi. Za ovaj vid kazne potrebna je dozvola roditelja – rekla je Mijoković.

 • PREKRŠAJNI POSTUPCI
  Prekršajni sud u Zrenjaninu dostavio je podatke o broju podnetih zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka za proteklu i prvi kvartal tekuće godine na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U 2018. godini podneto je 108 zahteva od kojih je 101 rešen, dok je u 2019. podneto 19, a rešeno 22 zahteva.
  Struktura donetih odluka po Zakonu za 2018. je sledeća: oslobađajućih presuda nije bilo, osuđujućih presuda bilo je 29, dok je 63 postupka obustavljeno. Četiri zahteva su odbačena, dok je 5 regulisano na druge načine (spajanjem). U prvom kvartalu 2019. struktura u brojkama glasi: jedna oslobađajuća presuda, 14 osuđujućih, dve obustave postupka, dok odbačenih zahteva nije bilo. Takođe, pet zahteva je regulisano na druge načine.

 

 • OSNOVNE ŠKOLE
  Broj učenika u osnovnim školama na teritoriji Grada Zrenjanina iznosi 5.694 đaka. Ukupan broj opravdanih časova u njima je 275.663, što iznosi 48.41 opravdanih časova po učeniku. Broj neopravdanih časova u osnovnim školama svodi se na cifru od 31.595 iliti 5,54 neopravdanih časova po đaku.
  OŠ „Petar Petrović Njegoš ima 31,95 opravdanih, dok je 9,59 neopravdanih po učeniku. U OŠ „Đura Jakšić” opravdanih časova je 57,13, a 5,99 neopravdanih. OŠ „Dositej Obradović” broji 53,27 opravdana i 3,00 neopravdana časa. Situacija u OŠ „Servo Mihalj” je 34,26 opravdanih prema 6,28 neopravdanih izostanaka. Statistika po učeniku u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” iskazana je brojem od 53,74 opravdana i 12,05 neopravdanih.
  Brojke od 62,77 i 2,69 karakteristične su za OŠ „Dr Jovan Cvijić”, dok su cifre OŠ „Sonja Marinković” evidentirane na 79,58 opravdanih i 1,81 neopravdani izostanak. Opravdanih izostanaka je 57,99, a neopravdanih 1,35 u OŠ „Vuk Karadžić” a u OŠ „2.oktobar” broje 29,79 i 3,36. Podaci o izostancima OŠ „Žarko Zrenjanin” iznose 61,19 opravdani i 6,05 neopravdnih izostanaka.

 

 • SREDNJE ŠKOLE U ZRENJANINU
  Zrenjaninska gimnazija ima 114,84 opravdanih i 3,69 neopravdanih po učeniku. Brojke u Tehničkoj školi iznose 54,91 i 3,62, a u Hemijsko prehrambenoj i tekstilnoj školi „Uroš Predić” je 95,66 opravdanih spram 5,78 neopravdanih časova po učeniku.
  Ekonomsko trgovinska i ugostiteljska škola „Jovan Trajković” broji 70,67 i 2,84 izostanka.
  Opravdani i neopravdani u Elektrotehničkoj i građevinskoj školi „Nikola Tesla” svode se na cifre 84,71 i 6,74 po učeniku. Srednja Poljoprivredna škola ima 97,37 opravdanih i 11,79 neopravdanih dok je situacija u Medicinskoj školi 55,95 opravdanih naspram 1,37 neopravdanih časova.

MIROSLAVA MALBAŠKI & ŽIVOJIN MIŠIĆ