ISTRAŽIVANjE O TRANSPARENTNOSTI RADA LOKALNIH SAMOUPRAVA U SREDNjEM BANATU

Žitište prednjači, Sečanj na začelju

Po svojoj transparentnosti, odnosno po tome koliko su javnosti dostupne informacije o njenim odlukama i radu, žitištanska lokalna samouprava prednjači u srednjem Banatu, a u Srbiji je na visokom 16. mestu – sa indeksom 55 koji je znatno iznad proseka svih jedinica lokalne samouprave u Srbiji. Po istraživanju „Indeks transparentnosti lokalne samouprave u Srbiji” koje je tokom 2015. godine uradila nevladina organizacija „Transparentnost Srbija”, Zrenjaninu pripada 29. mesto (indeks 50), Novi Bečej je 50-ti (indeks 45), dok su Nova Crnja (sa indeksom 24) i Sečanj (indeks 14) na začelju kolone i drže 134. i 142. mesto (analizirana transparentnost rada svih 168 gradova, opština i gradskih opština).
Z.Dedić

Opširnije u štampanom izdanju