ISTRAŽIVANjE: PREVENCIJE ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA DECE – VISOK STEPEN NASILjA NAD DECOM

Nulta tolerancija za krivična dela počinjena nad decom
Više od 150 miliona devojčica i 73 miliona dečaka širom sveta su žrtve seksualnog nasilja svake godine, koje obično počini neko iz kruga njihove porodice. Između 133 i 275 miliona dece godišnje svedoci su nasilja u porodici, a veliki je broj i dece školskog uzrasta koja prijavljuju da su bili verbalno ili fizički zlostavljani od strane svojih vršnjaka. Do danas, oko 300.000 dece se registruje i koristi za raznovrsne oružane grupe u više od 30 zemalja.
S.Vorkapić

Opširnije u štampanom izdanju…