IVAN DEVIĆ: GARANCIJA „VODOVODU” OTVARA GRADILIŠTE NA LOKALITETU GDE ĆE BITI FABRIKA VODE

Pijaća voda dobrog kvaliteta iz česme do kraja godine

Poslednja prepreka započinjanju radova na izgradnji postrojenja za preradu pitke vode otklonjena je predajom prikupljene dokumentacije koja je bila uslov potpisivanja ugovora za dobijanje garancije prošlog četvrtka. Dokumentacija je predata konzorcijumu koji je u postupku javne nabavke dobio izvođenje radova. Garant dobijene garancije Vlade je Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI), JKP „Vodovod i kanalizacija” je nalogodavac, a korisnik je konzorcijum firmi koji izvodi radove na postrojenju.
O finansijskim poteškoćama koje su prethodile dobijanju garancije, o tome šta ona znači, kada će poteći čista voda iz slavina, pričamo sa Ivanom Devićem, odnedavno vršiocem dužnosti direktora u JKP „Vodovod i kanalizacija”, diplomiranim inženjerom elektrotehnike i pomoćnikom gradonačelnika Zrenjanina u prethodnom sazivu.
Kakva je garancija u pitanju i šta ona znači za izgradnju fabrike vode?
– To znači da izvođač, u narednih nekoliko dana, može da krene u organizaciju gradilišta na samom lokalitetu gde će biti fabrika vode. Da ne bude zabune, ova garancija nije garancija za plaćanje prema izvođaču, niti je za bilo kakvu finansijsku garanciju po pitanju opreme i izgradnje fabrike. Ona se odnosi isključivo na obavezu Grada da će platiti vodu koja bude isporučena od strane izvođača. Ona može da bude eventualno aktivirana samo u slučaju da „Vodovod”, odnosno Grad Zrenjanin, nije u mogućnosti da plati isporučenu vodu. Na taj način izvođač se obezbeđuje za plaćanje vode, i ona stupa na snagu tek kad se postrojenje završi i kada poteče ispravna voda iz česme, a do tada Grad Zrenjanin nema nikakve obaveze prema izvođaču.
Koju sumu novca „pokriva” garancija?
– Ova garancija je kruna čitave priče oko fabrike vode, jer je ona bila „kamen spoticanja” sve ovo vreme, dakle od februara 2015. godine kada je i potpisan ugovor. Garancija je data na visinu od 5,6 miliona evra, a njena vrednost je utvrđena po osnovu ugovorne cifre. To je trogodišnja pretpostavljena vrednost preuzete vode. Na godišnjem nivou pretpostavljena preuzeta količina vode je 6,5 miliona kubika i ova garancija pokriva tu ugovorenu cenu.
Zbog čega je toliko visoka garancija od skoro 6 miliona evra?
– Svaki izvođač pretpostavlja i određeni ekonomski interes za određeni posao. Neće niko ulagati u tako veliku investiciju bez određenih garancija. Struka je procenila da je na godišnjem nivou svakako potrebna količina vode od 6,5 miliona kubika, pa je to i količina koja je ugovorena i na osnovu koje je čitav ekonomski sistem modeliran. Trenutno „Vodovod” isporučuje iznad 7 miliona kubika vode na godišnjem nivou.
Često pitanje je i koliko košta to postrojenje i da li ima veze dobijena garancija sa cenom fabrike vode?
– Podsetiću samo da mi ovim ugovorom koji je potpisan nismo kupili fabriku za prečišćavanje vode nego uslugu, odnosno čistu vodu, tako da cena postrojenja nema nikakve veze sa visinom dobijene garancije. To se nas ne tiče, mi tu opremu ne plaćamo, nego ćemo plaćati ispravnu vodu, i dok ona ne poteče, mi nemamo nikakvih finansijskih izdataka.
Deo opreme je stigao prošle nedelje, do kraja jula treba da stigne i ostatak. Da li se nešto od opreme radi i u Srbiji?
– Oprema koja je stigla prošlog ponedeljka dopremljena je iz Danske, od veoma cenjenog proizvođača za ovu vrstu opreme, pod imenom „Lipteh”. Radi se o opremi za tehnološki najznačanije postrojenje ultra filtracije, a krajem nedelje stigla su i preostala četiri šlepera. Sva oprema smeštena je u magacine „Transportšpeda” u Beogradu, gde će biti do završetka građevinskih radova i stvaranja uslova za montažu. Sa ovom poslednjom isporukom dopremljeno je 40 odsto od ukupne količine opreme. Jedan deo se proizvodi i ovde u Srbiji, radi ga kragujevačka firma „Milanković inženjering” i ta oprema biće završena do kraja avgusta.
Koja količina ispravne vode će biti isporučivana na sat i kakva je dinamika protoka?
– Sistem je projektovan za isporučivanje 200 litara vode u sekundi i to je optimalna količina. Međutim, na bunaru će se nalaziti i ogromni rezervoar koji će biti uvek pun vode za slučaj da bude potrebna veća količina vode u određenom periodu. Fabrika će puniti rezervoar kada je manja potrošnja u toku dana, i iz tih rezervi će povlačiti vodu kada bude bilo veće potrebe za njom.
Vaše imenovanje za prvog čoveka „Vodovoda” postavlja i određene ciljeve, kao i odgovornost pred 277 zaposlenih u ovom komunalnom preduzeću?
– Moj prvi zadatak po stupanju na dužnost ticao se finansijske konsolidacije, pored ovog velikog zadatka oko fabrike vode. Mogu da kažem da smo isplate ličnih dohodaka regulisali uz smanjene zarade, i da smo sa majskom isplatom zarada kašnjenje sveli na jedan mesec. Veliki problem imamo sa redukovanim prilivom od JP „Zona” (objedinjena naplata), gde imamo jako veliki zaostatak naplate naših potraživanja. Od početka godine imamo oko 43 miliona nenaplaćenih potraživanja. Ukoliko se nastavi sa ovakvim trendom, „Vodovod” će biti u situaciji da preispita saradnju sa „Zonom”, pa čak po cenu i istupanja iz ove ugovorene saradnje.
Hoće li biti novih zapošljavanja?
– „Vodovod” je i sa prethodnim direktorom smanjio broj zaposlenih, ali mi imamo taj problem što je odnos strukture zaposlenih jako nepovoljan. Mali je broj onih ljudi koji rade neposredno poslove na vodovodu i u proizvodnji, a nesrazmerno veliki u administraciji i to je poražavajuće. Taj se odnos mora menjati, ali ne po cenu da se pređe ova cifra od 277 zaposlenih.

PROBNI RAD U OKTOBRU
Kada je procenjeno da će postrojenje biti pušteno u probni rad?
– Predstavnik izvođača je rekao da će 10. oktobra postrojenje biti pušteno u probni rad kada fabrika bude završena u mašinskom smislu. Nakon toga predstoji modeliranje parametara i puštanje postrojenja u rad. Podsetiću još i to da je pilot postrojenje „Zilija”, na osnovu koga se gradi i fabrika, rađeno u Zrenjaninu u samom centru grada je pokazalo dobre rezultate, a da je modeliranje parametara urađeno u roku od nedelju dana. Čitav sistem radi sam za sebe i maksimalno je kompjuterizovan i automatizovan, tako da će u fabrici vode raditi svega nekoliko ljudi.

CENA – 28 EVRO CENTI
Da podsetimo i koliko ćemo plaćati prečišćenu vodu?
– Cena je limitirana na 28 evrocenti po kubnom metru vode i toliko ćemo plaćati ispravnu vodu. Cena će se menjati na bazi godišnje inflacije i biće menjana po automatizmu. Tokom 2017. godine će ona sigurno biti 28 evrocenti, dok će se verovatno naredne godine minimalno korigovati u skladu sa inflacijom, pa će biti, na primer 28,3 evrocenti, ili će cena biti niža ako inflacija bude negativna ili ako povučemo veću količinu vode.

Sanja Vorkapić