IZDAVANjE U ZAKUP DRŽAVNIH ORANICA

Arenda između dve krajnosti
Licitacija poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, obavljena poslednje sedmice prošle godine pokazala je dva „lica”. Zemljoradnici u nekoliko sela „izlicitirali” su zemlju po cenama nižim od onih u međuseljačkom zakupu, a u nekim mestima se išlo do iznosa skoro tri i po puta većim od početnog. Budžet Zrenjanina biće „moćniji” za najmanje 130 miliona dinara kada zakupci 6.800 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini uplate izlicitirane zakupnine. Budući da u budžet grada ide 40, a u republički i pokrajinski po 30 procenata, ukoliko licitanti ispune svoje obaveze, ukupno bi bilo ubrano najmanje 325 miliona dinara, odnosno 47.800 dinara po hektaru.
M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju…