IZJAŠNJAVANJE O SAMODOPRINOSU U MESNOJ ZAJEDNICI ŽITIŠTE

U „igri” 40 miliona dinara

Stanovnici Mesne zajednice Žitište, kao i prošlog (6. i 7. aprila), i ovog vikenda (13. i 14. aprila) izjašnjavaće se o mogućnosti da ličnim dinarom podupru rad lokalnih kulturno-umetničkih i sportskih organizacija i klubova, ali i da podrže napore lokalne samouprave usmerene ka lepšem izgledu i uređenosti svog naseljenog mesta. Kao i prošlog, i ovog vikenda referendumsko mesto biće otvoreno od 7 do 20 časova u prostorijama Mesne zajednice Žitište.
Pravo da se nakon devet godina pauze, na referendumu izjasni o mogućnosti ponovnog uvođenja samodoprinosa, prema biračkim spiskovima ima 2.496 građana.
Ukoliko se Žitištani sa pravom glasa za to izjasne, samodoprinos bi se izdvajao od 1. maja 2019. do 30. aprila 2024. godine. Za pet godina njegovog trajanja, kako su ovde izračunali, obezbedilo bi se približno 40 miliona dinara. Samodoprinos bi se obračunavao po stopi od dva procenta na sva primanja, osim na ona koja su oslobođena Zakonom. Poljoprivrednici bi izdvajali po 20 kilograma pšenice za svaki hektar koji obrađuju (u dinarskoj protivvrednosti).
– Iz opštinskog budžeta, kao i do sada, izdvajaće se, jasno, sredstva za potrebe komunalnog razvoja, kulturnog i sportskog života samog naselja Žitište. Svi smo mi, međutim, svesni da to ne zadovoljava naše potrebe, da ovo mesto i ljudi imaju veće potencijale koji vrede da budu više finansijski podržani. Predložili smo uvođenje samodoprinosa da bi doprineli boljem održavanju lokalnih puteva, trotoara i atarskih puteva, „pogurali” rekonstrukciju vodovodnih postrojenja i vodovodne mreže, pojačali brigu za kanalsku mrežu, uličnu rasvetu, uređenost mesnog groblja. Razmišljali smo i o stvaranju boljih uslova za razvoj preduzetništva, male privrede i turizma, finansijskoj podršci sportskim klubovima, aktivnostima crkvene Opštine i kulturno-umetničkih društava i udruženja građana – kaže Isidora Savanović, predsednik Saveta MZ Žitište naglašavajući i potrebu da Mesna zajednica ima sredstva kojima bi obezbedila sopstveno učešće u projektima koje bi finansijski podržali viši organi vlasti, evropskih i drugih fondova.
U Savetu MZ Žitište svesni su iskustva ogromne većine mesta u okruženju i razmišljanja sugrađana o celishodnosti trošenja sredstava samodoprinosa u nekim ranijim periodima. Svi sa kojima smo u subotu razgovarali ubeđeni su da je bez obzira na sve ipak trebalo proveriti stav Žitištana o ovom pitanju i uopšte o njihovoj volji da podrže mesto u kome žive.

Z. D.