IZLOŽBA O ŽIVOTINJSKIM ORNAMENTIMA U KULTURI BANATA: Motiv ptice najstariji i najzastupljeniji

Na primerima bogate zbirke Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja prikazani su zoomorfni (životinjski) ornamenti u tradicionalnoj kulturi Banata. Izložba je deo manifestacije „Muzeji za 10” i Evropske „Noći muzeja” a otvorena je sinoć u malom salonu.

Zoomorfne ornamente i njihovu bogatu simboliku mogu se pratiti kroz oblike likovnog izražavanja na predmetima za svečanu i svakodnevnu upotrebu. Na izložbi su predstavljene kako realne predstave životinja, tako i one stilizovane forme. Autorka izložbe i kataloga je Branka Babić, kustoskinja-etnološkinja Narodnog muzeja.

Ovom postavkom sam želela da prikažem koliko su duboko prožete materijalna i duhovna kultura u tradiciji Banata. Analizom zbirke shvatili smo da je najveći broj predmeta sa zoomorfnim motivima primenjem na tekstilu, u zbirkama tekstilnog pokućstva kao što su ćilimi, torbe, peškiri, stolnjaci, zavese. Ornament sa motivom životinje se javlja i na predmetima poput tanjira, vaza, čutura, satova, ali i na lulama i liciderskim kalupima. Istakla bih ornament ptice budući da je on najstariji i njega najviše ima u zbirkama – objasnila je Branka Babić.

Najstariji predmet iz zbirke sa zoomorfnim ornamentom za koji se zna precizna godina izrade jeste ćilim tkan u Zrenjaninu 1866. godine, a na predmetu su izvedena četiri leptira.

Ovom izložbom obuhvaćena je oblast srednjeg Banata ali i pojedina rumunska mesta iz južnog Banata. Na analiziranim predmetima nisu sve životinje ravnomerno zastupljene ali su za njih vezana mnogobrojna verovanja i običaji. Određene životinje imale su važnu ulogu u magiji, narodnoj medicini, neke su bile bitan činilac pojedinih obrednih praksi. Pojedine životinje nalazile su se na određenim predmetima kako bi simbolično obezbedile plodnost useva, stoke, pa i ljudi. Za neke je čovek mislio da su zle i osvetoljubive, pa je zbog toga izgradio čitav sistem zabrana i ograničenja koja imaju prvenstveno apotropejski karakter rekla je autorka postavke.

Izložbu je otvorila Nataša Knežević, viša kustoskinja i biološkinja.

U okviru Noći muzeja, od 17 do 19 časova biće održana radionica za najmlađe, koji bi na taj način trebalo da se upoznaju se životinjama koje se javljaju u tradicionalnoj kulturi, a u kreativnom delu deca će praviti životinje od testa.

M.Malbaški