JASMINA MALINIĆ, KOORDINATORKA RADNOG TELA ZA SPROVOĐENjE PREDSTOJEĆIH IZBORA

Postoje uslovi za zakonito sprovođenje izbora

Rezultate izbora za predsednika Republike utvrđuje Republička izborna komisija, najkasnije 6. aprila u 20 časova, kada se oni objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a uvid u izborni materijal moguć je do 7. aprila u ponoć. Na nivou opština i gradova formirana su radna tela Republičke izborne komisije – kaže Jasmina Malinić, načelnica Gradske uprave grada Zrenjanina i koordinatorka Radnog tela za Grad Zrenjanin, na početku razgovora za naš list.
Broj članova Radnog tela zavisi od broja birača na datom području. U Zrenjaninu ih ima sedmoro, na osnovu 105.982 birača. Radno telo obrazuje Republička izborna komisija, s tim što nijedan predlagač kandidata za najvišu funkciju u zemlji ne može imati većinu u ovom telu. Sedište Radnog tela je u sobi 87 Skupštine grada. Takođe, Republička izborna komisija je odredila i svog koordinatora za teritoriju Srednjobanatskog upravnog okruga.
– Radno telo prikuplja i objedinjuje predloge za članove stalnog i proširenog sastava biračkih odbora, na svih 70 biračkih mesta. Ukupan broj članova stalnog sastava biračkih odbora broji 420 ljudi (u svakom su predsednik, dva člana i njihovi zamenici). Izborni materijal mora stići u sedište Upravnog okruga najkasnije 29. marta (sreda) u 24 časa, nakon čega se predaje biračkim odborima, najkasnije do četvrtka, 30. marta – objašnjava naša sagovornica.
Nakon predaje izbornog materijala biračkim odborima, izborni materijal se stavlja u vreću, koja se u prisustvu članova Radnog tela i biračkog odbora pečati sigurnosnom zatvornicom čiji se serijski broj upisuje u zapisnik o primopredaji. Vreća sa izbornim materijalom ne sme se otvarati pre nego što se birački odbor na dan glasanja okupi na biračkom mestu.
Jedinstveni birački spisak zaključen je 17. marta u ponoć. Moguće su njegove izmene i nakon zaključenja, što radi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, posredstvom Gradske uprave i to do srede, 29. marta.
– Rezultate glasanja na biračkom mestu utvrđuje birački odbor. Radno telo je objedinjeni predlog za imenovanje lica u biračke odbore u stalnom sastavu dostavilo Republičkoj izbornoj komisiji u roku, dok predloge za imenovanje članova biračkih odbora u proširenom sastavu predlagači kandidata mogu dostaviti najkasnije do ponedeljka 27. marta u 10 časova. Radno telo objedinjeni predlog za imenovanje članova proširenog sastava biračkih odbora mora dostaviti Republičkoj izbornoj komisiji istog dana do 17 časova. Radno telo će blagovremeno obučiti članove i zamenike članova stalnog sastava biračkih odbora – ukazuje Jasmina Malinić.
Pored Zakona o izboru Predsednika Republike, na veb portalu Republičke izborne komisije mogu se naći i Rokovnik za izborne radnje i Uputstvo za sprovođenje izbora.M. Stojin

SASTAV RADNOG TELA ZA GRAD ZRENjANIN
Republička izborna komisija utvrdila je 15. marta sastav Radnog tela za grad Zrenjanin. Članovi Radnog tela su: Svetlana Grujić, na predlog Poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Milan Mrkšić, na predlog Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, Daniela Puzdrea, na predlog Poslaničke grupe Jedinstvena Srbija, Vlastimir Petrović, na predlog Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, Ivana Bjeletić, na predlog Poslaničke grupe Demokratske stranke, Svetlana Vukobratović, na predlog Poslaničke grupe „Dosta je bilo”, Slavko Rodić, na predlog Poslaničke grupe Nova Srbija – Pokret za spas Srbije i Jasmina Malinić, načelnica Gradske uprave, imenovana za koordinatorku Radnog tela.

M. Stojin