JAVNA RASVETA – PRIMEDBE I PITANJA BEZ ODGOVORA

Kako osvetliti ulice i više uštedeti?

Pred gradom Zrenjaninom kao urbanim središtem od velikog značaja stoji problem. rašavanja javnog osvetljenja na savremen način, koji će odgovoriti na potrebe sadašnjeg trenutka i izdržati probu vremena. Najšira javnost je saglasna da javna rasveta u gradu, a i okolnim mestima, treba da bude znatno bolja nego što već duže vremena jeste. Odgovor na navedene izazove je dala Komisija, koja je 27. septembra prošle godine dodelila ugovor o javnoj nabavci radova na unapređenju javne rasvete, vrednoj (sa porezom na dodatnu vrednost) 398 miliona dinara, beogradskoj firmi „Electro energi”. To je učinjeno na osnovu izmenjene ponude od 20, i na osnovu Izveštaja o stručnoj oceni prispelih ponuda od 24. septembra.

Stručna komisija za natrijumske svetiljke
Kao što smo nedavno objavili, diplomirani inženjer elektrotehnike Elvira Rošival Hanđa obrazložila je stav Stručne komisije da se stare živine svetiljke zamene natrijumovim zbog smanjenja potrošnje električne energije za 60 do 70 procenata.
– Ugradnjom 358 komandnih ormarića koji će se izmestiti iz trafo-stanica, omogući će se i izmena u regulaciji režima rasvete, jer će se napon posle 22 sata smanjiti, pa ponovo posle ponoći, da bi se u 5 ujutro vratio na pun kapacitet. Tako će se ostvariti dodatne uštede – rekla Elvira Rošival Hanđa.
Natrijumove lampe bolje „probijaju” maglu od LED svetiljki i daju spektar svetlosti bolje prilagođen ljudskom oku – ocena je stručne komisije.
Osim toga, LED lampe, koje takođe troše manje struje od živinih, odbačene su kao preskupe.

Šta bi sa transparentnošću?
Na odluku čija je primena nezvanično već počela plaćanjem prema pobedniku postupka javne nabavke, reagovali su odbornik Pokreta „Dosta je bilo” Igor Ratković i aktivisti Zrenjaninskog socijalnog foruma (ZSF).
– Novac za ovu javnu nabavku nije bio predviđen u budžetu za prošlu godinu. Postupak je, simptomatično, realizovan tokom letnjih meseci, kada je pažnja šire javnosti na minimumu. Za javnu nabavku koja je „teška” 11 procenata dela gradskog budžeta koji se ubira od zarada, to je neprihvatljivo! Između javnog poziva i dodele ugovora je isuviše izmena (tačnije 12) akata – izmena konkursne dokumentacije, odgovora na pitanja ponuđača i odgovora na pitanja Komisiji za zaštitu prava u postupcima javne nabavke. Komisija je obavezala da se firmi „Meteor” iz Beograda, koja se žalila na ishod postupka, plati 308 hiljada dinara. Proučili smo sadržaj rešenja Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u kom se delimično poništava postupak javne nabavke i u njemu našli niz činjenica na koje i sami ukazujemo. Tiču se sadržaja konkursne dokumentacije. Ona ne sadrži tehničku dokumentaciju i planove, i prenebregava činjenicu da je relevantan Zakon o javno privatnom partnerstvu i koncesijama. Rokovi za podnošenje ponuda kraći su od onih koji su zakonom propisani. Rešnje Komisije referiše na projekat javno-privatnog partnerstva za primenu uštede energije u vidu rekonstrukcije, adaptacije, modernizacije i unapređenja javne rasvete, a njega u konkursnoj dokumentaciji nema! Ako je to „suvoparno pravno pitanje”, nije činjenica da se o ovome nije vodila javna rasprava. Ja sam još 2018. godine u Gradskoj skupštini govorio da se ulazi u grešku kada se izbegava primena Zakona o javno provatnom partnerstvu, ali je to za sve ostale odbornike tada bilo nevažno. A sada nas košta – ističe Ratković.
U diskusiji vođenoj nedavno na skupu ZSF bilo je reči i o prestanku proizvodnje izabranih, natrijumskih svetiljki u zemljama EU već ove godine – s tim što će njihova primena biti dozvoljena još neko vreme. A šta posle?!

M. S-n.