JAVNI POZIVI ZA IZRADU AKTA I SUFINANSIRANJE ENERGETSKE SANACIJE SU U TOKU

Zajedničkim snagama do većih ušteda u porodičnim domovima

Grad Zrenjanin trenutno realizuje dva projekta koji za cilj imaju smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske efikasnosti. Zajedno sa Ministarstvom rudarstva biće omogućena energetska sanacija porodičnih kuća i stanova, a u saradnji sa Evropskom bankom za razvoj izvršiće se energetski pregled 40 stambenih zajednica na teritoriji Grada.
Kako kaže Jelena Travar Miljević, pomoćnica gradonačelnika, na ovaj način čine se prvi koraci kada je u pitanju učešće fizičkih lica u projektima uštede energije.

IZRADA AKTA ZA STAMBENE ZAJEDNICE
Krajem jula objavljen je Javni poziv kojim će se omogućiti analiza postojećeg energetskog stanja objekata za stambene zajednice. Na osnovu procene biće izrađen dokument putem kojeg će se dati predlog optimalnih mera energetske sanacije, u cilju unapređenja efikasnosti, objašnjavaju iz Gradske uprave.
Prema rečima Jelene Travar Miljević, pravo na učešće imaju zajednice sa upotrebnom dozvolom, priključene na sistem daljinskog grejanja. Na upravnicima je, kaže, da u komunikaciji sa stanarima odluče da li su zainteresovani za učešće. Odluku o konkurisanju mora doneti skupština stanara većinom koju čini dve trećine glasova, navodi se u Pozivu.
Uz dokument, naglašava naša sagovornica, data je i tabela pomoću koje zainteresovani lako mogu da provere kojoj podstanici pripada njihova zgrada. Ona ističe da se prijave mogu podneti pojedinačno ili zajednički.
– Ukoliko je više ulaza priključeno na jedan kalorimetar, prijava se podnosi zbirno, potpisuju je upravnici svih zgrada koje su na toj podstanici. Ako je jedna zgrada priključena na jedan merni uređaj onda se podnosi pojedinačna prijava. U slučaju da pet zgrada deli jedan uređaj, svih pet skupština se mora složiti kako bi se prijavili – objašnjava Travar Miljević.

POTROŠNJA ENERGIJE NAJBITNIJA STAVKA
Bez obzira na tip prijave, za sve važi isti način bodovanja, naglašava pomoćnica gradonačelnika. Najbitnija stavka je potrošnja toplotne energije, koja nosi 60 bodova.
– Cilj nam je da predložimo mere koje će umanjiti potrošnju. Na taj način će se uticati na energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine – kaže pomoćnica gradonačelnika.
Takođe, objašnjava, sa 30 poena, bodovaće se i redovnost izmirivanja obaveza stanara prema JP „Gradska toplana”. Poslednja stavka je odnos broja stanova koji imaju ugrađene delitelje toplote i ukupnog broja stanova (10 bodova). Ukoliko dva podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj sa većom potrošnjom toplotne energije, navodi se u dokumentu.
– Na osnovu energetskog pregleda, optimalne mere sadržaće preporuke kao što su zamena stolarije, fasade, izolacija krova, zamena krovnog omotača i slično. Prilikom izrade akta građani neće imati nikakvih troškova – objašnjava Travar Miljević.
Kako kaže, na ovaj način će stanarima biti jasnije šta treba da urade, koliko bi ih to koštalo i kolike će uštede biti. Veruje da će nakon toga zajednice želeti da ulože novac i poboljšaju energetsku efikasnost svog objekta.

POMOĆ ZA UGRADNJU STOLARIJE I KOTLOVA
Inicijativu za poboljšanje energetske efikasnosti moći će da preuzmu i domaćinstva za koja je objavljen Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima.
Za ovu namenu odvojeno je 12,5 miliona dinara, a građani se mogu opredeliti ili za zamenu kotla ili za zamenu stolarije. Konkurisanje za obe mere nije dozvoljeno, podvlači se u Pozivu.
Nabavku i ugradnju prozora i spoljnjih vrata nadležni će sufinansirati sa maksimalno 100 hiljada dinara ili do 50 odsto ukupne vrednosti radova. Za nabavku i instalaciju kotlova na prirodni gas u porodičnim kućama maksimalno učešće Zrenjanina i Republike Srbije biće do 70 hiljada dinara, odnosno najviše do polovine troškova. Sve više od navedenih iznosa snosiće podnosilac prijave.
Nadležni ističu da Javnim konkursom neće biti refundirani troškovi za već nabavljenu opremu i izvršene usluge koje nastanu pre prvog obilaska komisije, kao ni troškovi odobravanja i sprovođenja kreditnog zaduženja.
Takođe, neće biti pokrivena nabavka opreme koju podnosilac zahteva sam proizvodi ili za usluge koje sam izvršava.
Potrebna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici www.zrenjanin.rs, na adresi Slobodana Bursaća 4 ili u mesnim kancelarijama. Rok za podnošenje prijava je do 3. septembra.

J. Šormaz

 

  • GRAĐANI BIRAJU IZVOĐAČA
    Raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje zamene kotlova i stolarije prethodilo je objavljivanje konačne rang liste na kojoj se nalazi spisak preduzetnika koje će sugrađani moći da izaberu. Od ukupno dvanaest firmi, devet će zamenjivati stolariju, dok će tri nabavljati i ugrađivati kotlove. Zamenu kotla građani će moći da povere firmi „MV razvoj”, „Nivas ko” i „Dramatik”, a novu stolariju ugrađivaće „Premium PVC”, „ZR ekstra plast”, „Jahura”, „Kronosvis”, „Mrak”, „Link lajn”, „Euro PVC”, „Promont” ili „MV razvoj”.