JKP „ČISTOĆA I ZELENILO“: Sadnja, zaštita, negovanje zelenila

Pošto se JKP Čistoća i zelenilo” Zrenjanin prevashodno bavi uslužnim delatnostima, od izuzetne važnosti je da korisnici budu zadovoljni uslugama koje im pruža. Zato preduzeće stalno teži podizanju kvaliteta usluga. Sugrađanima i pravnim subjektima „Čistoća“ nudi brojne usluge po veoma povoljnim cenama.
Služba za održavanje javnih zelenih površina radi sledeće poslove:

– formiranje krošnji stabala, kao i seča starih i stabala sklonih padu (rad sa hidrauličnom korpom na orezivanju stabala)
– vađenje panjeva iveračem
– izrada idejnih rešenja za uređivanje eksterijera i enterijera
– zaštita i negovanje zelenila i cvetnih leja
– aranžiranje poslovnih prostorija
– transport sadnog materijala
– daje savete iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture
– projektovanje i formiranje novih zelenih površina uz planiranje zemljišta (kupovinom sadnog materijala na Rasadniku JKP „Čistoća i zelenilo” Zrenjanin, kupcima se besplatno pruža usluga projektovanje i planiranje zemljišta)
– sejanje trave, postavljanje tepih trave sa busenom
– održavanje zelenih površina (košenje)
– održavanje ruža (sadnja, okopavanje, vađenje, orezivanje)
– hemijska zaštita bilja za više i niže rastinje
– grabuljanje lišća sa odnošenjem
– utovar i odnošenje pokošene trave i korova
– kopanje rupa za sadnju
– mašinsko bušenje rupa
– orezivanje žive ograde
– priprema terena za sadnju
– sadnja sezonskog cveća, lišćara, četinara i šiblja

Sve informacije zainteresovani građani i pravna lica mogu dobiti telefonom 023/522-350, lokal 123 ili u sedištu preduzeća u ulici Beogradska 17, radnim danima od 6 do 14 časova (letnje radno vreme). Ukoliko imaju bilo kakvu nedoumicu, naše stručno i ljubazno osoblje stoji im na raspolaganju u vezi sa savetima, projektovanjem, negom i održavanjem.