JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“: Počela podela septembarskih računa

U utorak, 2. oktobra, počela je podela računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ za septembar. Planirano je da se ona u gradu završi do 11. oktobra, a za naseljena mesta računi su dostavljeni Pošti radi dalje distribucije na adrese korisnika.
– Na računima za septembar mesec korisnici široke potrošnje su zaduženi na osnovu očitanog stanja (tamo gde je izvršeno očitavanje tokom septembra meseca), akontativno ili na osnovu javljenog stanja. Računi za septembar mesec dospevaju na naplatu 20. oktobra – saopštili su iz „Vodovoda“ i ukazali da bez naplate provizije korisnici račune mogu platiti na jednom od osam naplatnih mesta u gradu.
Reklamacije na račun za septembar korisnici mogu podneti najkasnije do 20. oktobra, a reklamacije podnete nakon tog datuma neće se razmatrati i biće odbačene kao neblagovremene.
Korisnici reklamacije mogu podneti lično na šalteru u Gimnazijskoj 16 u Zrenjaninu, poslati poštom na adresu: JKP „Vodovod i kanalizacija“, Petefijeva 3, 23000 Zrenjanin sa naznakom reklamacija – služba informisanja, ili mejlom na info@vikzr.rs