JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“: Svakodnevnim ispiranjem mreže održava se mikrobiološka ispravnost vode

Od marta JKP „Vodovod i kanalizacija“ vrši plansko ispiranje vodovodne mreže u gradu i u naseljenim mestima i ta praksa će se nastaviti do novembra, dok vremenske prilike budu povoljne. Do sada je završeno prvo ispiranje mreže 80 odsto vodovodne mreže u gradu, a danas je zavšreno ispiranje u naselju Ruža Šulman i u delu starog Bagljaša, gde će se ovaj posao nastaviti i sutra. U trenutku ispiranja, može doći do manjeg pada pritiska u mreži.

Pored planskog ispiranja mreže, sprovodi se i ispiranje po prijavi korisnika. Ispiranjem vodovodne mreže nakon svake veće havarije izbacuju se mehaničke nečistoće iz mreže, a redovnim ispiranjem održava se mikrobiološka ispravnost vode, uklanjaju se mikronečistoće iz vodovodnih cevi i povećava bistrina vode. Hidranti se koriste i za gašenje požara. Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ pozivaju korisnici da, ako uoče neke promene u karakteristikama vode, to i prijave putem telefona dispečerske službe: 023/534-097 i besplatne korisničke info linije: 0800/024-023 nakon čega će ekipe izvršiti ispiranje mreže na prijavljenoj lokaciji.

U proteklih godinu dana broj hidranata preko kojih se vrši ispiranje vodovodne mreže gotovo da je udvostručen, navode u JKP „Vodovod i kanalizacija“ i dodaju da trenutno raspolažu sa oko 244 pojedinačnih i 40 hidranata u sklopu crpnih stanica.

U jednom periodu izgradnje grada hidranti nisu unošeni u planove pa se za veliki broj ne zna tačna lokacija i iz tog razloga iz ovog preduzeća pozivaju građane da, ukoliko u blizini svojih objekata i na drugim javnim površinama uoče hidrante, o tome obaveste preduzeće na već pomenute brojeve telefona kako bi se hidranti ponovo stavili u funkciju.

Dnevni raspored ispiranja mreže mogu se pronaći na sajtu JKP „Vodovod i kanalizacija“ www.vikzr.rs i na Fejsbuk stranici preduzeća.

M.M.