KO ĆE POSTATI NOVE SUDIJE U ZRENJANINU

Poslanici odlučuju o pet kandidata

Visoki savet sudstva je predložio Narodnoj skupštini Republike Srbije pet kandidata koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju u Osnovni sud u Zrenjaninu. To su Gorana Protić i Jovica Jovanović, sudijski pomoćnici u Višem sudu u Zrenjaninu, Aleksandar Ateljević i Zlatica Sremac, sudijski pomoćnici u Osnovnom sudu u Zrenjaninu, kao i Tatjana Petrov, sudijski pomoćnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Objavljene su i biografije predloženih kandidata.
Gorana Protić je rođena 1982. godine u Zrenjaninu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Pravosudni ispit je položila 2010. godine. Pripravnički staž obavila je u Okružnom sudu u Zrenjaninu, prvo kao pripravnik- volonter, a zatim i kao pripravnik. Nakon položenog pravosudnog ispita, zasnovala je radni odnos u Višem sudu u Zrenjaninu kao sudijski pomoćnik, a od 2012. ima i zvanje samostalnog savetnika. U prvo vreme obavljala je poslove u građanskom odeljenju, a potom je raspoređena u krivično. Po potrebi je radila i u maloletničkoj referadi. Poseduje aktivno znanje engleskog jezika.
Jovica Jovanović je rođen 1976. godine u Zrenjaninu. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Pravosudni ispit je položio 2004. godine. Pripravnički staž obavio je u Opštinskom sudu u Zrenjaninu. Tu je zasnovao i radni odnos, na mestu sudijskog saradnika, a kasnije i višeg sudijskog saradnika. U prvo vreme, obavljao je poslove u građanskom odeljenju, od 2005. raspoređen je u vanparnično odeljenje, jedno vreme i u krivično, nakon čega je nastavio da radi u vanparničnom, gde je vodio ostavinske postupke. Od 2016. do 2019. godine raspoređen je u odeljenje za radne sporove, a zatim u parnično odeljenje. Od 2020. zasnovao je radni odnos u Višem sudu u Zrenjaninu, u zvanju višeg sudijskog saradnika. Poznaje engleski i nemački jezik.
Aleksandar Ateljević je rođen 1972. godine u Mostaru. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, pravosudni ispit je položio 2006. godine. Pripravnički staž obavio je u Privrednom sudu u Zrenjaninu. Nakon položenog pravosudnog ispita radio je kao sudijski pomoćnik u Privrednom sudu u Zrenjaninu i kao samostalni savetnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu, Odeljenje u Zrenjaninu. Od 30. marta 2010. godine radi kao sudijski pomoćnik u zvanju višeg sudijskog saradnika-samostalnog savetnika u Osnovnom sudu u Zrenjaninu. Radio je i na poslovima pružanja besplatne pravne pomoći, i na poslovima vezanih za postupanje po zamolnicama za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima. Član je Komisije za rešavanje starih predmeta Osnovnog suda u Zrenjaninu i Komisije za javne nabavke. Tečno govori engleski jezik.
Zlatica Sremac je rođena 1964. godine u Vukovaru. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu u Osijeku. Pravosudni ispit je položila 1994. godine. Pripravnički staž obavila je u Advokatskom birou u Novom Sadu. Bila je šef pravne službe u trgovinskoj firmi „Velepromet” Vukovar, a nakon toga je bila zaposlena u organima uprave Opštine Vukovar, u Upravi prihoda, u finansijskoj policiji, na mestu inspektora. U Advokatsku komoru u Kninu se upisala 1995. godine. U imenik Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu upisala se kao advokat 1998. godine, i poslove advokata obavljala je do 26. decembra 2005. godine, kada ju je Vlada Republike Srbije imenovala za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Novom Sadu. Od 2011. radi na mestu sudijskog pomoćnika u Osnovnom sudu u Zrenjaninu. Govori ruski jezik.
Tatjana Petrov je rođena 1978. godine u Zrenjaninu. Osnovne studije završila je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Pravosudni ispit je položila 2009. godine. Pripravnički staž obavila je u Okružnom sudu u Zrenjaninu, 2010. godine zasnovala je radni odnos u Apelacionom sudu u Novom Sadu kao sudijski pomoćnik, u zvanju višeg savetnika. Poseduje aktivno znanje engleskog jezika, i osnovno znanje ruskog.
Svi predloženi kandidati su učesnici brojnih seminara u organizaciji Pravosudne akademije, kao i drugih eminentnih ustanova, u cilju profesionalnog usavršavanja.

L. Z.