KOLIKO PSI LUTALICE KOŠTAJU GRAD, IMA LI REŠENjA ZA NjIHOVO SKLANjANjE SA ULICA

Psi „izgrizli” 10,5 miliona budžetskog novca

Grad Zrenjanin isplatio je samo u toku prošle godine više od 10,4 miliona dinara za naknade štete za ujede pasa (i mačaka) lutalica na osnovu poravnanja i sudskih presuda. Prosečna suma za isplatu je malo više od 41 hiljade dinara, budući da je u toku 2016. završeno 255 predmeta za štetu zbog ujeda pasa lutalica.
Prema rečima javnog pravobranioca Grada Zrenjanina Gorana Rakića, prošle godine bilo je 196 zahteva i 20 nezavršenih predmeta po zahtevima iz prethodne godine, a u 138 je zaključeno poravnanje i za to iz gradskog budžeta isplaćeno više od 4,1 miliona dinara.
– Komisija je odbila zahtev za naknadu štete u 33 predmeta. U 12 slučajeva stranka nije prihvatila ponudu za poravnanje, dok je u 23 povređena osoba podnela tužbu sudu. U 10 predmeta se stranka nije odazvala na poziv za poravnanje. Nezavisno od toga da li su se stranke obraćale Gradu, podneto je 78 tužbi, a 39 slučajeva je bilo nerešenih iz 2015. godine, što znači da je u radu bilo 117 predmeta po tužbama građana. Za to je Grad platio više od 6,2 miliona dinara – rekao je Rakić za list „Zrenjanin”.
On, međutim, potvrđuje da se dešava i to, da ljudi sami sebe povrede da bi zloupotrebili pravo. Čini se da je problem i u tome, što lekari prilikom intervencije zbog povrede ne utvrđuju kako je povreda nastala, nego se u izveštaj zapisuje onako kako građanin prijavi.
– Kada stranka prilaže prijavu, oni dostavljaju izveštaj lekara. Pošto nismo bili na mestu događaja, ne možemo da dokažemo da se nije desio, tako da smo u prilično nezavidnoj poziciji. Naravno, ima slučajeva kada je tužba odbijena, kada dokažemo da je stranka kriva na različite načine – objasnio je pravobranilac.
Ali kako se utvrđuje suma koju treba isplatiti za nadoknadu, budući da iznos varira u odnosu na to ko je povređen?
– Nije isto ako pas ujede dete, tinejdžera ili odraslu osobu. Takođe zavisi od mesta ujeda, i od toga da li je stranka voljna da ide na poravnanje ili na sud. Pošto mi nismo stručni da određujemo da li je ujed pasa ili nečeg drugog, Grad je osnovao komisiju za takve slučajeve. Komisija odlučuje da li se odbija slučaj ili ne, i kolika suma treba da bude isplaćena za pretrpljeni bol i strah – naveo je zastupnik Grada Zrenjanina.
Rešenje za pse lutalice i njihovo adekvatno zbrinjavanje nijedan grad u Srbiji nije pronašao, ali iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) tvrde da su u Opštini Kanjiža formulisali način da rasterete gradsku kasu. Prema navodima NALED-a, opštinska uprava zaključila je ugovor sa osiguravajućom kućom kojoj plaća premiju, a osiguranje potom proverava opravdanost zahteva. NALED je inicirao ovu temu na republičkom nivou i zatražio od nadležnih da pronađu rešenje tog problema.
Na okruglom stolu „Odštetni zahtevi – efekti na budžet i sprečavanje zloupotreba”, koji su početkom februara u Palati Srbije organizovali sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), državni sekretar MDULS dr Ivan Bošnjak naveo je da je prošle godine formirana radna grupa koja bi uskoro trebalo da dođe do celovitog sistemskog rešenja za postupanje nadležnih organa u procesuiranju odštetnih zahteva, zbrinjavanje pasa lutalica, ali i kako bi oni koji zloupotrebljavaju zakonski okvir bili adekvatno sankcionisani.
Šta sve ujeda u Zrenjaninu
Prema rečima javnog pravobranioca, nedavno su u melenačkom ataru psi lutalice napale ovce i prouzrokovale štetu, ali napominje da su to retki slučajevi. Osim pasa, ujedaju i mačke. Komunala policija je 2016. godine zabeležila takvih 24 slučajeva, a jedan od početka ove godine.
– Pre nekoliko godina smo imali i ujed majmuna. Tada je cirkus bio u gradu, pa se desilo i to – prokomentarisali su zaposleni u Komunalnoj policiji.

S. K.