KOME IDE NOVAC OD ODVODNjAVANjA, KO NjIME RASPOLAŽE I ŠTA SE RADI SA MILIONIMA OD GRAĐANA

700 miliona dinara za održavanje kanalske mreže
Malo-malo stigne nam nekakav novi porez – ovako komentarišu ogorčeni građani koji su nedavno dobili račun za odvodnjavanje. Računi su stigli vlasnicima poljoprivrednog i šumskog, ali i građevinskog zemljišta. I dok obveznici tvrde da je dovoljno što Gradu plaćaju namete za slične stvari, u Poreskoj upravi navode da ta naplata postoji od 2013. godine, ali da je 2014. izbegnuta zbog poplava koje su tada zadesile Srbiju.
– Poreska uprava je u 2015. godini utvrdila obaveze po osnovu naknade za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu na jednom rešenju. Imali smo u vidu da su velika područja pogođena poplavama u maju 2014. godine i da je Vlada donela Zaključak o davanju saglasnosti da se vlasnici (ili korisnici) poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su pogođene poplavama, oslobađaju obaveze plaćanja naknade za odvodnjavanje za 2014. godinu, kao i da je odobreno odlaganje plaćanja duga po osnovu naknada za odvodnjavanje za 2013. godinu, bez obračuna kamate. Zato smo aktivnosti u vezi sa štampom i uručivanjem rešenja po osnovu naknade za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu sproveli u prvoj polovini 2015. godine. Dalje, iz istog razloga je naplaćivano odvodnjavanje za 2015. odloženo za 2016. godinu, imajući u vidu da bi obveznici naknade u toku jedne godine dobili dva rešenja, za tri kalendarske godine, što bi u finansijskom smislu opteretilo ljude – pojasnili su nam iz republičke Poreske uprave.

Plati – odmah!
Ipak, građani su i pored toga opterećeni. Mnogi su komentarisali da su naknade skuplje ove godine, ali najave su da svi kojima su računi stigli, moraju da plate u roku od 15 dana. Inače – sledi kazna. Ali prema kakvom sistemu se određivao iznos na računu?
– Stope za utvrđivanje naknade za odvodnjavanje propisane su Uredbom o visini naknade za vode. Osnovica za obračun naknade za odvodnjavanje, za poljoprivredno i šumsko zemljište, predstavlja iznos katastarskog prihoda, a osnovica za građevinsko zemljište je prosečan katastarski prihod za katastarsku opštinu u kojoj se to zemljište nalazi u visini 20-ostrukog iznosa naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta – navodi se u odgovoru koji je našem listu stigao od republičke Poreske uprave.
U tom odseku Ministarstva finansija rekli su da su sve podatke o vlasnicima ili korisnicima poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, površinu tih parcela i iznos katastarskog prihoda kao osnovice za obračun naknade za odvodnjavanje poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, dobili od Republičkog geodetskog zavoda. U Zavodu su, pak, rekli da nemaju dozvolu da nam kažu koliko obveznika ima na teritoriji Grada Zrenjanina ili Srednjobanatskog okruga, jer „se takvi (tzv. generički) podaci sakupljaju dugo vremena, a oni nemaju te resurse da se tome posvete”. Kada je list „Zrenjanin” pisao o ovoj temi pre dve godine, raspolagali smo podatkom da je više od 32 hiljade građana tada dobilo račun za odvodnjavanje.

Do broja nismo došli
Od Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine” saznajemo da se novac koji građani plaćaju za odvonjavanje, „sliva” u kasu Pokrajinskog budžetskog fonda za vode. Od tog novca se finansiraju radovi u vodoprivredi koje sprovodi JVP „Vode Vojvodine”.
– Imajući u vidu da se novac ne uplaćuje na naš račun, ne možemo dati tačan podatak koliko se novca slilo sa područja Srednjobanatskog okruga. U protekle četiri godine na ovom području u redovno održavanje sistema za odvodnjavanje uloženo je gotovo 700 miliona dinara. U 2013. uloženo je 161,3 miliona dinara, sledeće godine je ta suma bila još veća (171,7 miliona), a nastavila je da raste i u 2015. (174,3 miliona) – izjavila je za naš list Dragana Keravica iz JVP „Vode Vojvodine”, zadužena za odnose sa javnošću.
Prema njenim rečima, plan za ovu godinu je u izradi, ali je ugovor sa Vodoprivrednim preduzećem „Srednji Banat”, kojem „Vode Vojvodine” poveravaju poslove na održavanju kanalske mreže, sklopljen na 186,7 miliona dinara.
Ona, međutim, napominje da prihod od naknada za odvodnjavanje, na području cele Pokrajine, pokriva jedva trećinu potrebnih sredstava, te se deo nedostajućeg novca obezbeđuje kroz program sufinansiranja Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i lokalnih samouprava. Samo tokom 2015. i 2016. godine kroz sufinansiranje za plansko područje Srednji Banat, obezbeđeno je dodatnih 220 miliona dinara.

VP „SREDNjI BANAT” ODVODNjAVA 263.000 HEKTARA
Kako objašnjavaju u „Vodama Vojvodine”, plansko područje „Srednji Banat” ne poklapa se u potpunosti sa teritorijom Srednjobantskog okruga. Ono obuhvata četiri od pet opština, odnosno ne obuhvata područje Opštine Novi Bečej. U ostale četiri opštine (Zrenjanin, Sečanj, Nova Crnja i Žitište) kanalska mreža koja se održava dugačka je 3.124 kilometara.
– Na njoj ima 35 crpnih stanica, mnoštvo ustava, propusta i mostova, a ceo taj sistem odvodnjava oko 263 hiljada hektara zemljišta. Za održavanje ovako kompleksnog sistema potrebno je mnogo novca, a prihod od naknada pokriva jedva trećinu neophodnih sredstava – konstatuje se u saopštenju pokrajinskog vodoprivrednog preduzeća.
S. K.