KOMUNALNA POLICIJA TOKOM PROŠLE GODINE REAGOVALA NA TRI HILJADE PRIJAVA

Kontrole ugostitelja, taksi vozača, parkiranja vozila…

Tokom 2018. godine komunalna policija je primila 2.957 prijava građana, od kojih 354 dolaze iz naseljenih mesta sa teritorije Grada Zrenjanina. U okviru svojih ovlašćenja komunalni policajci izdali su 103 upozorenja licima koja su svojim ponašanjem narušili propisima uređeni komunalni red. Sačinjena je 591 službena beleška koja se u najvećem broju odnosei na uočene nepravilnosti u komunalnom redu (oštećenja komunalnih objekata, saobraćajne signalizacije i sl).
Takođe, prema izveštaju Odeljenja Komunalne policije za prošlu godinu, izvršeno je 293 provere identiteta, lica koja su kršila propise iz delokruga komunalne policije i sačinjena su 522 zapisnika o ujedu psa-mačke koji su prosleđeni Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo”.

Ž. Mišić

Opširnije u štampanom izdanju