KONAČAN ISHOD SUĐENJA O RADU FABRIKE ZA PRERADU ŽIVOTINJSKIH OSTATAKA „PREKON”

Potvrđena petogodišnja zabrana rada

Građanima Mesne zajednice „Dositej Obradović” bilo je povređeno pravo na poštovanje doma, garantovano članom 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. O tome govore i iskazi svedoka kojima je neprijatan miris ulazio u stan kroz otvoren prozor i od kojeg nisu imali gde da se sklone – zaključio je Privredni apelacioni sud u Beogradu o uticaju rada fabrike „Prekon”.
Drugostepenom presudom ove institucije od 27. januara potvrđena je odluka sudije Jelice Baković iz zrenjaninskog Privrednog suda doneta oktobra 2020, kojom je ovom pogonu određena petogodišnja zabrana rada. Pored toga, apelacija je povisila novčane kazne za „Prekon” i njegovo bivše rukovodstvo.

„PREKON” DA PLATI NEŠTO VIŠE OD 5 MILIONA DINARA
Utvrđeno je da su u „Prekonu” odgovorni za dva privredna prestupa. Najpre za to što za prvih šest meseci 2016. godine nisu izmerili emisije zagađujućih materija iz pogona. Zatim i za to što, suprotno Zakonu o zaštiti vazduha, od juna 2015. do novembra 2017. nisu primenili mere koje bi smanjile neprijatne mirise, iako su koncentracije materija koje izazivaju smrad (akrolein, amonijak i vodonik-sulfid) bile ispod propisanih graničnih vrednosti. Ipak, zaključeno je da ove koncentracije jesu prešle granicu osetljivosti ljudskog čula mirisa.
Privredni apelacioni sud u Beogradu tako je osudio firmu „Prekon” na jedinstvenu novčanu kaznu od 5.200.000 dinara (četiri i po miliona u prvostepenom postupku), bivši direktor „Prekona” Srđan Prstojević dužan je da plati 350.000 dinara (50.000 više), a doskorašnji direktor Slavko Popović treba da plati 200.000 dinara. Oslobođen je Stevan Jovović. Apelacija je takođe potvrdila petogodišnju zabranu rada fabrici za preradu proizvoda životinjskog porekla.
– Prvostepena presuda je doneta bez bitnih povreda odredaba postupka, činjenično stanje je potpuno i pravilno utvrđeno – navodi se u presudi beogradskog Privrednog suda, pri čemu su odbijene žalbe advokata „Prekona”, dok je delimično usvojena žalba zrenjaninskog osnovnog javnog tužioca koja se ticala strože kazne za Prstojevića.

OTEŽAVAJUĆA OKOLNOST: NEPRIJATNI MIRISI NOĆU
Naime, branioci su smatrali da nijednim propisom nije utvrđen prag čula mirisa, da su u presudi zrenjaninskog suda nepravilno poistovećeni prag osetljivosti i prag tolerancije čula mirisa, kao i da zapravo nije bio utvrđen uzrok smrada. Apelacija je zaključila da su ovi navodi neosnovani, te da rukovodstvo „Prekona” nije primenilo mere za smanjenje gasova neprijatnog mirisa. Usled toga se smrad širio po celoj teritoriji Mesne zajednice „Dositej Obradović”, iako je koncentracija ovih materija u gasu bila ispod graničnih vrednosti.
Beogradski sud je takođe istakao da je valjano bilo obrazloženo to da je „Prekon” jedina firma u Zrenjaninu koja kao sirovine koristi određene proizvode životinjskog porekla, pri čemu nastaju isparenja neprijatnih mirisa. Dalje navode da je ovo preduzeće tek nakon učinjenog prestupa ugradila nov sistem za deodorizaciju vazduha, koji je pritom nedovoljan da se potpuno eliminišu neprijatni mirisi.
Zrenjaninski sud je kao otežavajuće okolnosti pravilno ocenio to da su u „Prekonu” tokom dužeg perioda ispuštali neprijatne mirise, i to najčešće noću, kada nadležne službe ne rade, navodi apelacija.
– Veliki broj građana je podnosio pritužbe i pisao peticije zbog neprijatnog mirisa iz proizvodnog pogona „Prekona” koji se širio na celoj teritoriji MZ „Dositej Obradović”. Otežavajuća okolnost jeste i to da je građanima na teritoriji ove Mesne zajednice bilo povređeno pravo na poštovanje doma, garantovano Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – zaključuje se u presudi. Uzeto je u obzir i to da je pravo na zdravu životnu sredinu zaštićeno članom 74 Ustava Srbije.

  • TRI GODINE SUĐENJA
    Konačna presuda u slučaju smrada iz fabrike za preradu životinjskih konfiskata doneta je gotovo tri godine od kada je o tome krenulo suđenje u zrenjaninskom Privrednom sudu, marta 2018. Ovaj postupak je „Zrenjanin” od početka pratio. Podsetimo, krajem novembra 2018. „Prekon” i njegovi rukovodioci oglašeni su krivim za dva pomenuta prestupa. Kazna je glasila: trogodišnja zabrana rada ukoliko kompanija ne ugradi prečišćivače u sve delove pogona tako da više ne emituje neprijatne mirise. Firmi je određena i novčana kazna od 3,5 miliona dinara, Srđan Prstojević trebalo je da plati 50.000, a Stevan Jovović i Slavko Popović po 30.000 dinara. Sve ovo je potvrđeno i na kraju drugog suđenja, koje je trajalo od marta do maja 2019. godine, kako bi se dopunio dokazni postupak. Međutim, apelacija je u novembru 2019. tu presudu ukinula, zbog čega je treće suđenje „Prekonu” u zrenjaninskom Privrednom sudu počelo 13. avgusta prošle godine.

 

  • NEDOVOLJNO PREČIŠĆAVALI GASOVE
    Nastavak prerade životinjskih konfiskata u „Prekonu” bio bi opasan po zdravlje ljudi, navodi Privredni apelacioni sud u obrazloženju petogodišnje zabrane rada. – Imajući u vidu dosadašnji način obavljanja privredne delatnosti i nedovoljno prečišćavanje gasova koji se izdvajaju tokom proizvodnje, a čiju su štetnost i kancerogenost naveli Zavod za javno zdravlje Zrenjanin i Institut zaštite na radu iz Novog Sada, postoji konkretna opasnost da okrivljeno pravno lice nastavi sa privrednim prestupima – utvrdila je apelacija.
    Podsetimo, „Prekonu” je 14. avgusta prošle godine gradsko Odeljenje inspekcija izreklo privremenu zabranu rada. Nakon toga su prestali višenedeljni protesti građana, kao i njihove pritužbe nadležnima na smrad iz ovog pogona.

M. Maričić