NOVI PLANOVI GRADSKE UPRAVE ZA ZONU „JUGOISTOK”

Komisija razmatrala primedbe sugrađana

Tokom javnog uvida u Plan generalne regulacije (PGR) „Jugoistok” zamerke je dostavilo sedam sugrađana, a njih je, nakon održane javne rasprave, na zatvorenoj sednici razmatrala stručna komisija. Podnosioci koji se, između ostalog, nisu složili sa planskim pravilima gradnje, lokacijskim uslovima, namenom parcela, o konačnim odlukama obavešteni su nakon usvajanja Plana na sednici Skupštine grada. Odluku o izmenama i dopunama PGR „Jugoistok” odbornici su usvojili na četvrtoj sednici.

NEKE FORMULACIJE SPORNE ZA INVESTITORE
Na pravila gradnje na parcelama bivše fabrike čarapa „Udarnik” reagovalo je, sa tri primedbe i jednom dopunom, preduzeće „Agrorit” iz Melenaca. Primedbe su se odnosile na uslove Zavoda za zaštitu spomenika kulture kojima je jedanaest parcela okarakterisano kao jedan kompleks iako su one u vlasništvu osam različitih lica, navedeno je u prigovoru.
Preduzeće je zatražilo i da se dozvoli ista spratnost kao i u ostalim zonama višeporodičnog stanovanja, sa čime su se složili i nadležni. Uprkos prigovoru „Agrorita”, za ovu lokaciju obavezna je i izrada urbanističkog projekta, složila se komisija.
Urbanisti su prihvatili primedbu „Premium gradnje”, koja je uz saglasnost suseda zatražila dozvolu za podizanje objekta koji će od susedne parcele biti udaljen 60 santimetara, umesto planom odeđena tri metra.
„Keramika Jovanović” smatra da je u PGR „Jugoistok” potrebno jasno formulisati tekst koji se odnosi na propisanu visinu i spratnost objekta. Predložili su da, pošto je data visina venca obavezujuća, propisana spratnost „P+6” bude izbačena iz teksta, sa čime se složila i komisija, navodi se u dokumentu.
Takođe, ukazali su da definicija povučene spratne etaže onemogućava natkrivanje i zaštitu od atmosferskih padavina. Iz tog razloga zatražili su da se formulacija izmeni, po uzoru na Beograd, što je komisija smatrala nedovoljnim i predlog odbacila. Kao neosnovanu, nadležni su odbacili i sugestiju za formiranje kolskog i pešačkog priključka za parcelu investitora u Pančevačkoj ulici.

IZ PORODIČNE ZONE U VIŠEPORODIČNE I ZONE POSLOVNIH KOMPLEKSA
Gradskoj upravi obratila se grupa građana koja je pokrenula inicijativu kojom je želela da odbrani, kako su naveli, ugroženu formu porodičnog stanovanja u ulici Toše Jovanovića. Njihovu reakciju izazvalo je to što PGR „Jugoistok” pruža mogućnost građenja više od 50 stanova na parcelama površina većih od 2.000 metara kvadratnih. Predložili su da se u njihovom komšiluku dozvoli gradnja objekata sa maksimalno tri stambene jedinice po parceli, kao što je i ranije bio slučaj. Komisija je predlog odbila, jer bi, kako se u obrazloženju navodi, u slučaju prihvatanja morala da ponovi javni uvid, kako bi i druga strana mogla da reaguje, navodi se u dokumentu koji se našao pred odbornicima.
Komisija je prihvatila primedbu stanara zgrade u ulici Vojvode Petra Bojovića, u čije je ime Milan Stanić, predsednik skupštine stanara, zatražio da se na parceli na kojoj se nalazi zgrada dozvoli podizanje nazitka i formiranje potkrovne etaže. Ukoliko bi do tražene promene došlo, stanari bi, kako su naveli, sklopili ugovor sa investitorom koji bi uz njihovu saglasnost izvršo nadogradnju potkrovlja ili jednog sprata.
Uprava je prihvatila i zahtev Atile Lazara i promenila namenu parcele u njegovom vlasništvu iz porodničnog stanovanja u poslovni kompleks, kao što je bio slučaj i u trenutku kupovine placa. Dok je zahtev Cvetane Dejanovske da se odustane od ideje pravljenja okretnice u slepoj ulici, čiji bi se deo nalazio na njenoj parceli, odbijen uz napomenu da će se izradom generalnog urbanističkog plana uzeti u obzir ova primedba.J. Šormaz

J. Šormaz