KONKURS ZA SREDNjOŠKOLCE: ESEJ O 1300 KAPLARA

Školu rezervnih oficira završili na frontu

Organizacija rezervnih vojnih starešina Zrenjanin (ORVS), u saradnji sa Gradskom narodnom bibliotekom „Žarko Zrenjanin” i pod pokroviteljstvom Grada, raspisala je konkurs – esej o 1300 kaplara, za učenike srednjih škola. Eseji, dužine do 2500 reči se predaju najkasnije do 6. septembra. Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju u tri štampana primerka u koverti, na adresu GNB „Žarko Zrenjanin”, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, poštom ili lično. Za prva tri rada biće obezbeđene nagrade i za učenike i za njihove mentore.
Konkurs je organizovan je povodom 100 godina od osnivanja ORVS.

M. B.

Opširnije u štampanom izdanju