KONKURS ZA STUDENTSKI DOM: Mesta za 208 studenata

Objavljen je konkurs za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Novi Sad. Prijem dokumenata za prvu godinu je od 2. do 16. septembra, a za starije godine od 17. septembra do 31. oktobra.

Studentski dom „Mihajlo Predić – dr Miša” u Zrenjaninu ima 208 mesta. Nalazi se u blizini Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin” i Visoke tehničke škole strukovnih studija i spada u drugu kategoriju.

Dom je osnovan 1963. godine, u potpunosti je renoviran 2007. godine. Nalazi se u Ulici Jovana Popovića, br. 2/c u Zrenjaninu. Dom ima dve čitaonice i TV salu. Studenti smešteni u ovom domu mogu koristiti i domsku kantinu sa letnjom baštom, salu za rekreaciju sa teretanom, kao i dvorište sa osvetljenim košarkaškim terenom. Sve sobe u domu imaju priključak za internet, a postoji i lokalna računarska mreža.

Studentski centar Novi Sad nema u Zrenjaninu restoran za ishranu studenata, ali je studentima ishrana omogućena u tamošnjem restoranu za učenike.

Dokumenta za prijem u dom mogu da se predaju u Domu ili u službi smeštaja u Novom Sadu.

M.B.