KONKURS ZA SUFINANSIRANJE ZAMENE STOLARIJE I KOTLOVA: Rok za prijavu do petka

Gradsko veće sredinom avgusta raspisalo je Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i na stanovima u cilju smanjenja potrošnje energije i bolje energetske efikasnosti.

Da bi ostvarili pravo učešća u Pozivu, podnosioci prijave moraju biti vlasnici objekta, sa mestom prebivališta u njemu. Zatim, da poseduju prepis lista nepokretnosti, upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju.

Za ovu namenu odvojeno je 12,5 miliona dinara, a građani se mogu opredeliti ili za zamenu kotla, ili za zamenu stolarije. Konkurisanje za obe mere nije dozvoljeno, podvlači se u Pozivu.

Nabavku i ugradnju prozora i spoljnjih vrata nadležni će sufinansirati sa maksimalno 100 hiljada dinara, ili do 50 odsto ukupne vrednosti radova. Za nabavku i instalaciju kotlova na prirodni gas u porodičnim kućama maksimalno učešće Zrenjanina i Republike Srbije biće do 70 hiljada dinara, odnosno najviše do polovine troškova (sve preko navedenih maksimalnih iznosa snosiće podnosilac prijave).

Nadležni ističu da Javnim konkursom neće biti refundirani troškovi za već nabavljenu opremu i izvršene usluge koji nastanu pre prvog obilaska Komisije, kao ni troškovi odobravanja i sprovođenja kreditnog zaduženja. Takođe, neće biti pokrivena nabavka opreme koju podnosilac zahteva sam proizvodi ili za usluge koje sam izvršava.

Potrebna dokumentacija može se preuzeti na internet stranici www.zrenjanin.rs, na adresi Slobodana Bursaća 4 ili u mesnim kancelarijama. Rok za podnošenje prijava je petak, 3. septembar.