KONTROLA ZAŠTITNIKA GRAĐANA: BOLNICA NIJE SMELA DA ZAPOSLI SOCIOLOGA

Nezakonitost koja narušava kvalitet rada

Zaštitnik građana doneo je krajem decembra odluku da je zrenjaninska Opšta bolnica prekršila zakon jer je na radnom mestu predviđenom za socijalnog radnika zaposlila diplomiranog sociologa. Bolnica je dužna da za 60 dana po dobijanju preporuke Zaštitnika ovu instituciju obavesti šta je preduzela i da nepravilnost ispravi.
– Opisano postupanje zdravstvene ustanove ne samo da je u suprotnosti sa zakonom, već može imati (ukoliko već nije) negativnog efekta na kvalitet usluga koje se pružaju – zaključio je Zaštitnik građana.
Pritužbu povodom pomenutog zapošljavanja u Bolnici „Dr Đorđe Joanović” dobili su od Komore socijalne zaštite Srbije, koja je istakla da problem leži u semantičkoj sličnosti pojmova socijalni radnik i sociolog, iako između ovih zanimanja postoji suštinska razlika. Naime, prema Pravilniku o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, diplomirani sociolog pripada oblasti socioloških nauka, a diplomirani socijalni radnik političkim naukama. Pored toga, Katalog radnih mesta u zdravstvu Vlade Srbije ne prepoznaje radno mesto sociologa, navodi se u preporuci Zaštitnika građana.
Uprkos tome, Bolnica je 2013. godine zaključila Ugovor za obavljanje poslova socijalnog radnika na ostalim bolničkim odeljenjima sa diplomiranim sociologom. Osoba zaposlena na ovom radnom mestu, prema Pravilniku o organizaciji poslova Opšte bolnice, treba da obavlja administrativne poslove, da sprovodi socijalno-dijagnostičke ankete, radi sa psihijatrijskim bolesnicima, učestvuje u procesu rehabilitacije obolelih, kao i u organizaciji i vođenju individualnih i grupnih socioterapija.
Zaštitnik građana je zato zrenjaninskoj Bolnici u preporuci naložio da preduzme odgovarajuće mere kako bi uskladila organizaciju svog rada i angažovanje navedenog lica.
– Opšta bolnica „Dr Đorđe Joanović” će u svom budućem radu postupati isključivo u skladu sa propisima prilikom sprovođenja konkursa za prijem u radni odnos. Posebnu pažnju posvetiće tome da na sistematizovanim radnim mestima zapošljava kandidate koji ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom – navedeno je u preporuci.
Zaštitnik građana je takođe naveo da obaveštenje o pritužbi koje su dobili od Opšte bolnice u oktobru 2019. godine ostavlja prostor za različita tumačenja – od toga da ova ustanova ne uviđa nepravilnost svog postupanja, do toga da ne planira bilo šta da preduzme povodom opisane problematike.

  • PRIMER DOBRE PRAKSE
    Za razliku od zrenjaninske Bolnice, Centar za socijalni rad u Vršcu, koji je takođe na poslovima socijalnog radnika imao angažovanog diplomiranog sociologa, postupio je primereno, što Zaštitnik građana posebno ističe u svojoj preporuci. U vršačkom centru nisu mogli da pronađu adekvatnu zamenu za socijalnu radnicu koja je bila na porodiljskom odsustvu, te su angažovali diplomiranog sociologa sa završenim master studijama socijalnog rada. Nakon primedbe Komore socijalne zaštite, pomenutog zaposlenog vršačka ustanova premestila je na radno mesto koje odgovara toj stručnoj spremi.

M. Maričić