Konzorcijum u gubitku od 72 miliona dinara

Piše: Dalibor Bubnjević

Televizija „Santos“ je ovih dana objavila da je „tokom probnog rada, kada je voda bila u potpunosti ispravna, a ista nije bila naplaćivana, investitor uložio između 400.000 i 500.000 evra za rad postrojenja. Probni rad je trajao od januara do kraja marta meseca“. Nejasni su navedeni podaci koje je tzv. investitor saopštio uvaženim kolegama.
Opravdano se postavlja pitanje zašto nije postupao u skladu sa ugovorom koji je potpisao sa JKP „Vodovod i kanalizacija“, tj. sačekao da se formalno utvrdi da je sve obaveze ispunio. Time bi se stekli uslovi da fakturiše za usluge koje pruža Zrenjanincima. Očito mu je više godilo da bude Majka Tereza i ubogim Banaćanima ponudi vodu, nalik eliksiru, kako bi ovdašnja nejač stala na noge?!
Ukoliko je Konzorcijum, u prvom kvartalu, imao skoro pola miliona evra da „baci niz vetar“, koji je razlog trokiranja na proleće?! Tada je moljakao premijerku da mu preko Grada, uz sasluženje „Vodovoda i kanalizacije“, podari na pozajmicu pedesetak miliona dinara. Sumnju u reči zastupnika Konzorcijuma dodatno unosi uvid u finansijske izveštaje ponuđača prečišćavanja vode.
Naime, „GRUPPO ZILIO DOO“ je u prošloj godini imao gubitak od oko 50 miliona dinara, dok je drugi član Konzorcijuma (SYNERTECH DOO) lane pribeležio negativan rezultat od čak minus 22 miliona dinara, a na dan 31.12.2018. godine na tekućem računu je imao svega 300.000 dinara.