Kovács Elvira a VMSZ parlamenti képviselő asszonya a párt programjáról nyilatkozik

A kisebbségi akcióterv elfogadásának nagy jelentősége van
A VMSZ az elmúlt két évben köztársasági szinten a hatalmi koalíció része volt. Melyek azok az intézkedések és törvények, melyek a VMSZ kezdeményezésére lettek elfogadva az elmúlt két év alatt?
A Kisebbségi akcióterv elfogadása hatalmas lépést jelent a nemzeti kisebbségek jogérvényesítési kereteinek meghatározásában, mert felöleli a kisebbségi jogok minden szegmensét és számon kérhető feladatokat ró Szerbiára az európai uniós csatlakozás előttünk álló éveiben. A VMSZ részarányos foglalkoztatásra vonatkozó törekvései az elmúlt időszakban meghozták konkrét eredményeiket: többek között A tartományi és önkormányzati foglalkoztatottakról, A közszférában dolgozók nyilvántartásáról és A közszférában dolgozók maximális számának meghatározásáról szóló, valamint a Rendőrségi törvényre vonatkozóan elfogadott módosítási indítványaink biztosították, hogy a munkahelylétesítés folyamatában figyelembe kell venni a lakosság nemzeti összetételét, a nemzeti kisebbségek megfelelő képviseletét és a hivatalos használatban levő nyelvek ismeretét.
A VMSZ meggyőződése, hogy meg kell határozni azon szigorú feltételeket (állandó lakhely, mezőgazdasági termelői státus több éven át), amelyek mindegyikének eleget kell tenni, ha valaki 2017. szeptember 1-je után termőföldet szeretne vásárolni. Ezzel összhangban a Földtörvény módosításának parlamenti vitájában sikerült elfogadtatnunk a javaslatainkat. A nyugdíjbiztosítási törvény módosítását kiemelt célként kezeljük: a VMSZ kezdeményezésére létrejött a munkacsoport, amely feladata a termelők nyugdíjbiztosítási járulékfizetési gondjainak megoldása, hogy az összeg arányos legyen a megművelt földterület, valamint a bevételek nagyságával. Javasoltuk a kamatok leírását és az adósság átütemezését is. Javaslatunkra elkészült a Közlekedésbiztonsági törvény módosításairól szóló törvény javaslata, amely azt eredményezi, hogy a bejegyzés kötelezettsége alól kikerülnek azon kapcsolható eszközök, amelyek gyárilag nem teljesíthetik a regisztráció feltételeit. A gazdák a múlt év végéig bejegyeztethették kapcsolható eszközeiket az első vásárlásról szóló számla nélkül is.
Kezdeményezésünkre a szerbiai Kormány rendelettel vezette be a kötelező közmunkaprogramokban való részvételt a szociális segélyben részesülő felnőtt, munkaképes személyek számára.
Az előttünk álló négyéves időszak legfontosabb feladatai?
Az alkotmánymódosítás, a 23. tárgyalási fejezet cselekvési tervének, valamint a Kisebbségi akcióterv megvalósításának következtében a Parlamentnek a következő négy évben számos új törvényt kell megalkotnia, a nemzeti kisebbségek jogai védelme, helyzetük javítása érdekében. Azt javasoljuk, hogy a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreit és pénzelését szabályozó törvények sarkalatosak legyenek. Síkra szállunk azért, hogy az Alkotmány precízebben szabályozza a nemzeti tanácsok jogállását, hatásköreit és pénzelését. Az oktatást, művelődést és egyéb, identitásmegőrzést érintő területeket szabályzó törvényeket mihamarabb összhangba kell hozni a nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel.
A kislétszámú tagozatokért folytatott küzdelemnek a jövőben is azt kell eredményeznie, elsősorban a szórványban, hogy maradjanak meg az önálló magyar tagozatok.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogathassuk (étkeztetés, otthoni ápolás, egészségvédelem) azokat az embereket, akiket a meglévő szociális rendszer hálója nem véd. Továbbra is síkra szállunk a vajdasági egészségházak és kórházak szolgáltatásai szintjének növeléséért. Folytatni fogjuk a munkát annak érdekében, hogy az elmúlt 2 év gyakorlatával összhangban minél több vajdasági egészségház jusson új mentőautóhoz, korszerű diagnosztikai eszközökhöz és más fejlesztésekhez. Továbbra is szorgalmazzuk, hogy a nem állami alapítású szociális védelmet biztosító intézmények tevékenységének pénzelése költségvetési eszközökből is történjen.