KULTÚRNE CENTRUM ARADÁČ OSLÁVILO ŠTYRY ROKY PÔSOBENIA A ZVOLILO NOVE VEDENIE (2)

Zachovali tradíciu spevu, tancu a kultúry v Aradáči – znovu a navždy
V máji a v júne si pripomenieme na všetky výstupy a úspechy, ktoré počas štvorročného pôsobenia zaznamenali sekcie a členovia Kultúrneho centra Aradáč. Toho roku v marci bolo zvolené nové vedenie a predsedom KC Aradáč je teraz Jano Zvara.
Kultúrne centrum Aradáč bolo založené v marci 2013 a za sebou má štvorročnú činnosť, ale napriek tomu úctyhodný počet aktivít. Navyše zaznamenalo aj niekoľko úspechov. Po voľbách nového vedenia, ktoré sa uskutočnili pred dvomi mesiacmi, predstavujeme aktivity a činnosť KC Aradáč od jeho založenia.

1-2Ceny pre spevákov a hercov

Rok 2015 znovu začali Meškárky na Itebejskych zimných stretnutiach, a potom svoj výstup z Pivníc na aradáčskej Tortiáde predniesol Adam Števko. Vo februári sa uskutočnila Zima s knihou, prezentácia knižnej produkcie Slovenského vydavateľského centra. Divadelná sekcia Branislava Vjerga predniesla predstavenie Láska alebo niečo podobné na festivale DIDA v Pivnici v marci a Jaroslav Čapeľa zýskal 3. cenu pre herecký výkon. V apríle v Aradáči hosťoval KUS Zvolen s divadelným predstavením Divadelná komédia. FS Mladosť a Meškárky účinkovali na 9. Etno festivale v Zreňanine v máji, a sólisti Adam Števko a Vladimír Gages spievali na 50. ročníku festivalu V pivnickom poli. Folkloristi tancovali na FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch, DFS Govličky na festivale Dani taraških roda v Taraši, a všetky zložky KC Aradáč sa zúčastnili na Dni aradáčskej herovky. Govličky znovu boli na DF Zlatá brána v Kysáči, a staršia folklórna skupina na 7. Medzinárodnom festivale v Nákove. Celé KC Aradáč bolo na 2. Krajanskom dvore na 50. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve, a spolu s MOMS Aradáč organizovalo 8. Festivalu zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli a ubytovalo hosťujúci folklórny súbor Salašan z Nadlaka a OZ Podobenka z Vajnor z Bratislavi v júli. Govličky znovu učinkovali na 19. Ročníku Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach, Meškárky otvorili výstavu v etnografickom múzeu v Belehrade, boli na nahrávke promotívného filmu o Vojvodine RTV – poľa Litavskov, a potom nasledovali Oberačka, Mojmírovské vinobranie v Mojmírovciach, Dolnozemský jarmok v Bekešskej čabe, Oberačka po sebechlebsky v Sebechleboch, a Govličky tancovali pre Guinessa vo Veľkom kole v Novom Sade v októbri. Daniela Vršková spievala na kovačickom festivale Rozspievané klenoty a Tatjana Jonášová a Adam Števko na Banátskom festivale slovenských ľudových piesní V padinskej doline 2015. Tiež spievali na oslavách 25. výročia obnovenia a nepretržitej práce MSS MOMS v Aradáči v novembry, a potom Daniela a Tatjana za sprievodu Jana Zvara Mocu a Meškárok nahrali reláciu RTV pre penzistov.

1-3

Dominácia Meškárok

Tatjana Jonášová a Daniela Vršková označili počiatok roku 2016 svojím vystúpením na Tortiáde v Aradáči, a na tej manifestácie pravidelne učinkujú Meškárky. Potom sa boli spolu s Folklórnym súborom Mladosť na Festivale Slovákov žijúcich v zahraničí Dedovizeň v Slovenskom Novom Meste a na Stavaní mája v Čerchove začiatkom mája 2016. Takiež mali nástup na obecnej, zónovej a pokrajinskej súťažnej prehliadky a na obecnej a zónovej spievala aj sólistka Daniela Ábelovská. Meškarky a mužská spevácka skupina sa zúčastnili na podujatí Aradáč na dlani, a začiatkom júna FS Mladosť a mužská spevácka skupina odcestovali na FF Tancuj, tancuj… v Hložanoch. Nasledoval 9. Festivál zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli v Aradáči a ubytovanie hosťujúceho folklórneho súbor Prameň z Dolnej Strehovej v júli, organizácia celovečerného koncerta Hruda, venovaného 230 rokom od príchodu Slovákov do Aradáča, a tiež prezentácia knihy Tradičný ľudový odev v Aradáči autora Ivana Bagľaša. KC Aradáč sa ujal účasti na 3. Krajanskom dvore na 51. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v juli, potom na SNS v Báčskom Petrovci, kde FS Mladosť prijala Ďakovný diplom Matice slovenskej v Srbsku, a potom si Aradáčania organizovali spoločný výlet účastníkov koncertu Hruda pri Tise a účasť Meškárok na Regate Rieka na Tise v avguste. Udiala sa deviata Oberačka v Aradáči, a v Aradáči pobudli hostia z Mojmiroviec, Sebechlebov a Hrušova. S nimi bol uskotučnený celovečerný program v Labátovej sieni v Aradáči spolu s FS zo Sebechlieb, Hrušova a Hložian v septembri.
KC Aradáč sa zúčastnil na 1. ročníku Festivalu krojov v Kysáči, Meškárky vo finálnom kole štátnej súťaži vo Valjeve, a speváčky Daniela Vršková a Eleonóra Ábelovská na festivale Rozspievané klenoty v Kovačici. Marína Malová získala tretiu cenu pre ženský kroj na deviatom Festivale ľudových krojov, šperkov a prikrývok hlavy Biserna grana, ktorý prebiehal začiatkom októbra vo Futogu a Novom Sade. účasť v rodinnom magazíne Dotyky vo vysielaní naživo RTV Vojvodiny, nahrával o KCA emisiu aj RTS. Na predvianočnej recepcia na veľvyslanectve SR v Belehrade bol Ján Zvara, vtedy podpredseda centra.

1-4

NRSNM UDELILA POL MILIÓNA DINÁROV KC ARADÁČ
Kultúrne centrum Aradáč a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny podpísali zmluvu o financovaní záverečných prác na výstavbe Slovenského domu v Aradáči. Za to NRSNM dá pol milióna dinárov zo svojho účtu.
-Zateraz sú vymenené okná a dvere, zrútili sme jednu stenu, aby sme mali väčší priestor v ktorom budú folkloristi a herci mať svoje próby. Treba opraviť strechu a spodok, potom okaliť – vysvetlila Anna Bagľašová, pokladníčka KC Aradáč.

Suzana Kokavská