KULTURNI CENTAR: Izložba „Oplećak“

Zavod za kulturu vojvođanskih Rumuna i Kulturni centar, od 6. do 19. maja organizuje izložbu „Oplećak – rumunska tradicionalna košulja iz Banata” (Ciupagul – cămaşa tradițională romănească din Banat). Postavku čini 45 fotografija doktorske vizuelne umetnosti Daniele Barbulov Popov, koja je do sada izlagala na 20 samostalnih i kolektivnih izložbi. Na izložbi se predstavlja etnografska baština, bogata ornamentalna kompozicija rumunske narodne nošnje Banaćana, Krišano-Erdeljaca i Oltenaca sa ovih prostora, koje je autorka istraživala i zabeležila u periodu od 2017. do 2019. godina. Otvaranje se može pratiti preko FB stranice KC 6. maja u 12 časova.