KULTURNI CENTAR ZRENJANIN: Traži se novi logo

Do 15. marta otvoren je konkurs koji je Kulturni centar Zrenjanin raspisao a povodom izrade novog logoa ustanove. Logo treba da promoviše kulturni identitet grada, identitet ustanove, kulturnu raznolikost. Takođe, treba da predstavi KCZR kao kao jedinstvenu gradsku ustanovu kulture, u službi umetnika i svih građana.
Poželjno je da konstrukcija logotipa sadrži grafičko rešenje novog simbola ustanove, akronim KCZR i podtekst u kojem bi bio naveden pun naziv ustanove, na način da je simbol, ili kombinacija simbola i akronima, odvojiva od punog naziva. Poželjna, ali neobavezujuća je i usklađenost sa arhitekturom ustanove. Dati rešenja i u ćiriličnom, i u latiničnom pismu, kao i na engleskom jeziku (Cultural Center of Zrenjanin).
Pobednika konkursa bira Umetnički savet KCZR-a. Nagrada je novčana u iznosu od 40,000 dinara. Na konkursu mogu da učestvuju svi zainteresovani građani. Kada pošalju logo, prihvataju uslov da KCZR ima pravo da ga koristi.
Rešenja i priloge slati do 15. marta, isključivo poštom, a rezultati konkursa će biti objavljeni javno, na sajtu i FB stranici KCZR-a, najkasnije do kraja marta 2019. god.
S.V.

Konkurs je otvoren do 15. marta