LANE POVEĆANI TROŠKOVI I SMANJEN BROJ ZAPOSLENIH U JAVNIM PREDUZEĆIMA

Korona poremetila finansijske planove

Godina koja je za nama bila je izazovna i za zrenjaninska javna preduzeća jer je pandemija znatno uticala na poslovanje. Analiza njihovog rada, koju su usvojili i odbornici Skupštine grada, pokazuje da su povećani troškovi i da je smanjen broj zaposlenih, ali i da se štedelo gde se moglo i moralo.
U JKP „Pijace i parkinzi” realizovano je 90 odsto od planiranih poslovnih prihoda i 94 odsto rashoda. Navedeno smanjenje je posledica toga što je preduzeće, u nameri da očuva likvidnost u 2020. godini, vodilo restriktivniju politiku nabavki, plaćanja usluga i drugih radova. U prethodnoj godini nije bio planiran neto gubitak/dobitak, mada je usled novonastalih okolnosti iskazan (realizovan) neto gubitak u iznosu od 2.372.000 dinara.
Usled smanjenog obima poslovanja u toku vanrednog stanja (mart, april, maj 2020. godine) preduzeće je dospelo u nezavidnu finansijsku situaciju. Prihodi su bili manji, jer je obim pruženih usluga u martu bio niži za 8,59, u aprilu za 66,25, a u maju za 4,35 odsto u odnosu na isti period 2019. godine. Sa druge strane, kako bi se ispoštovale sve mere i osigurala bezbednost na radu, JKP „Pijace i parkinzi” imalo je značajne troškove za nabavku zaštitne opreme i sredstava.
Dnevnice i naknade za odlazak na službeni put su sa 400 smanjene na 244 hiljade dinara. Izdaci za reklamu i propagandu realizovani su sa devet odsto, odnosno utrošeno je 18 od planiranih 200 hiljada dinara.
Drugom izmenom programa poslovanja za 2020. i posebnim programom o korišćenju subvencija iz budžeta Grada, planiralo je da ovo preduzeće dobije podršku u iznosu od tri milona dinara, ali to nije realizovano prethodne godine. „Pijace i parkinzi” su 2020. godine kreditno zaduženi u iznosu od skoro osam miliona dinara. Od toga, pozajmica za likvidnost (revolving kredit-dozvoljeni minus) je pet miliona, a realizovan je i dugoročni zajam za nabavku opreme u iznosu od nepunih tri miliona dinara. Stanje ukupne kreditne zaduženosti ovog preduzeća na kraju 2020. godine iznosi 4,7 miliona dinara.
Analizirajući poslovanje „Javnog preduzeća za urbanizam” uviđamo da ostvareni neto dobitak iznosi 9.078.000 dinara, a bilo je planirano da on bude 141.000 dinara. To je, pre svega, rezultat činjenice da su ostvareni poslovni prihodi preduzeća u 2020. godini bili za tri odsto veći, a poslovni rashodi za 12 odsto niži od planiranih.
Osim toga, finansijski prihodi nisu planirani, ali je ipak ostvareno 1.000 dinara. Ostali prihodi koji su se u toku prošle godine slili u kasu preduzeća iznosili su 987 hiljada dinara i potiču od naplaćenih šteta i troškova sudskih sporova (još iz perioda poslovanja „Direkcije”).
Zbog epidemijske situacije odustalo se od službenih putovanja, te su troškovi dnevnica lane niži za 66 odsto u odnosu na plan, dok su naknade troškova na službenim putovanjima umanjeni za 91 procenat u poređenju sa projektovanim. Za razliku od ostalih, ovo javno preduzeće nije kreditno zaduženo.
Kada je u pitanju „Gradska stambena agencija”, bilo je planirano da u toku 2020. godine preduzeće ostvari neto dobitak od 228.000 dinara, ali je na kraju iskazan gubitak u iznosu od 3.621.000 dinara. Osnovni razlog za to se pronalazi u činjenici da je realizovano čak 22 odsto manje poslovnih prihoda od planiranog iznosa. Smanjeni su, doduše, i poslovni rashodi koji su 11 odsto niži, ali to nije bilo dovoljno da se ostvari pozitivan rezultat poslovanja.
Primećuje se da su troškovi za dnevnice i u ovoj firmi smanjene za 82 odsto u odnosu na plan (sa 400 na 73 hiljade dinara). Subvencije iz lokalnog budžeta nisu planirane, pa samim tim nisu ni realizovane. Kada je reč o kreditima Gradska stambena agencija nema zaduženja.

Miroslava Malbaški