LEPA ARAMBAŠIĆ (SPO) O BRIZI ZA TALENTOVANE

Ali da državi vrate što ih je školovala
Sve je primetnija razlika između bogatih i siromašnih stanovnika Srbije. Socijalno raslojavanje dovelo je i do diskriminacije u obrazovanju.
Nejednake materijalne mogućnosti ne smeju biti razlog da siromašna, a talentovana deca, ne dobiju priliku da se školuju. Kako bi se takvoj deci omogućilo da se školuju na fakultetima u zemlji, ali i prestižnim univerzitetima širom sveta neophodno je da država uloži značajnija sredstva u fondove za stipendiranje talenata.
Dosadašnji način stipendiranja učenika i studenata veoma je loš jer ne daje preciznu sliku da li je stipendija nagrada za odličan uspeh ili socijalna kategorija.
Opširnije u štampanom izdanju