Lisica nadmudrila vuka

Piše: Dalibor Bubnjević

Odbornici Skupštine grada Zrenjanina, na ovonedeljnoj sednici, razmatrali su brojna kadrovska rešenja. Fokus pažnje je bio usmeren na imenovanje direktora i članova nadzornih odbora. U mnogim slučajevima su izabrane ličnosti sa zavidnom poslovnom biografijom i ličnim kvalitetima.
Javnost je najpozitivnije odreagovala na postavljenje Olivere Lisice za direktorku Centra za socijalni rad. Reč je o prosvetnoj radnici koja je veoma uspešno vodila Odeljenje za društvene delatnosti Grada Zrenjanina. Tokom svog višegodišnjeg mandata unapredila je rad službe koja se u prethodnom periodu nije mogla pohvaliti efikasnošću.
Pred Oliverom Lisicom se nalaze ni malo jednostavni zadaci! Dolazi na čelo ustanove koja je bremenita problemima. Nakon višegodišnjeg (ne)uspešnog rukovođenja njene prethodnice, ostali su mnogobrojni nezadovoljni korisnici i konflikti. Međutim, može se očekivati da će znanje i veštine direktorke Lisice biti dovoljni da nadiđu izazove koje nameće novo okruženje.
Imenovanje Dejana Jovanova na čelnu poziciju ustanove „Rezervati prirode“ naišlo je na podršku stručne javnosti, ali i kolektiva. Jovanov je doktor tehničkih nauka koji se poslednjih decenija veoma uspešno bavi ekološkim problemima u Vojvodini.