LOKALNE SAMOUPRAVE I FILIJALE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZRENjANIN

Stručna praksa, javni radovi i samozapošljavanje
Udruživanjem finansijskih sredstava lokalnih samouprava Srednjobanatskog okruga i Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), nezaposlenima se pruža šansa da bar privremeno rade. Prema lokalnim akcionim planovima i finansijskim sredstvima opredeljenim za zapošljavanje, na teritoriji opština Zrenjanin, Žitište, Novi Bečej i Sečanj, omogućeno je uključivanje nezaposlenih sa evidencije u mere aktivne politike zapošljavanja.
Za Grad Zrenjanin javni poziv za stručnu praksu i javne radove bio je raspisan još 17. maja, za ove programe bilo je predviđeno 6.545.454 dinara. Opština Sečanj opredelila je četiri miliona dinara za stručnu praksu, a javni poziv je aktuelan do utroška sredstava.

M. Bečejac
Opširnije u štampanom izdanju