LOKALNE SAMOUPRAVE U BANATU TRAŽE NAČIN DA OBUZDAJU SVOJE REKE

Zajednički protiv rizika od poplava

Sliv banatskih vodotoka, naziv je asocijacije lokalnih samouprava nedavnoformirane u Zrenjaninu. Banatski gradovi i opštine su se udružili radi bolje zaštite od poplava koje mogu da prouzrokuju Tisa, Tamiš, Begej, Nera, Dunav… Verovatnoća da se jednom u deset godina na približno 5.200 kvadratnih kilometara u Banatu dogodi poplava veoma je realna.
L. Z.

Opširnije u štampanom izdanju