MATURANTI IZ EČKE, ELEMIRA I TARAŠA 

Završetak osmogodišnjeg školovanja

Generaciju đaka OŠ „Dr Aleksandar Sabovljev” koji su pošli u prvi razred 2012. godine do kraja osnovne škole vodile su razredne starešine: Zoran Rikalović(VIII-1), Bisera Takač (VIII-2) i Marinela Vukolić (VIII-3). U toku školovanja posebno su se istakle dve učenice, koje su zajedno izabrane za đaka generacije – Bojana Nadlački i Laura Petrović. Vukovu diplomu zaslužili su: Milica Kuručev, Nataša Krivokapić, Marija Milutinović i Gavril Silvestru Bandu.
U OŠ „Svetozar Marković Toza” iz Elemira ove godine maturirao je 41 učenik, 39 u matičnoj školi i četvoro u izdvojenom odeljenju u Tarašu.
Ovu generaciju vodile su razredne starešine: Jasmina Tapavički, Ivana Bogdanović i Anđelka Milin (Taraš). Za učenicu generacije izabrana je Jana Tapavički, a pet je nosilaca diplome „Vuk Karadžić”: Milica Brdar, Marija Daruši, Dunja Cukić, Nikola Galin i Jana Tapavički.
J. Š.