MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Naučna saznanja putem globalne mreže

S obzirom na to da opasnost od širenja korona virusa ne jenjava, mnogi događaji su održani putem savremenih oblika komunikacije. Tako je u Zrenjaninu 16. oktobra priređena Međunarodna konferencija o primenjenim informacionim i internet tehnologijama – AIIT 2020 u organizaciji Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin”. Ovaj skup se održava već deset godina.
Predsedavajući konferencije ove godine bio je prof. dr Dalibor Dobrilović (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”), a kopredsedavajući prof. dr Jevgenij Čerkašin ( Institut za visoke tehnologije, Irkutsk, Rusija) i prof. dr Andrijana Bocevska (Fakultet za informacione i komunikacione tehnologije, Bitolj, Makedonija).
– Budući da je u skladu sa situacijom u vezi sa pandemijom kovid 19 bilo nemoguće održati klasičnu naučno-stručnu konferenciju‚ ona je bila u virtuelnoj formi. Radovi koji su prihvaćeni (ukupno 53) na konferenciji bili su u formi video prezentacije – kaže prof. dr Dalibor Dobrilović, predsedavajući Konferencije.
U tri onlajn video sesije prezentovano je 18 radova u trajanju od sedam sati. Svakoj sesiji prisustvovalo je više od 20 učesnika (posmatrača i izlagača). U organizaciji AIIT 2020 video konferencije učestvovali su, pored prof. dr Dalibor Dobrilović, Milica Mazalica, Goran Gecin, Ivan Palinkaš i Velibor Premčevski.

M. B.