mgr. th. Kiss Nándor bánáti református esperes húsvéti üzenete

Gondolkozz a húsvéton, emlékezz a húsvétra!
2 Timóteus 2:3-9
3Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája.
4 Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta.
5 Ha pedig versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem szabályszerűen versenyez.
6 A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie.
7 Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts.
8 Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül. Erről szól az én evangéliumom,
9 amelyért még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve.
Pál szavai ezek Timóteushoz. A keresztyén élet summáját adja elénk e pár sor. Milyen egy keresztyén Isten elképzelése szerint?
Húsvét ünnepére fontos tudni – a hitvallásunk szerint: megtanulni Istentől – azt, hogy a húsvéti feltámadásnak kell meghatároznia viselkedésünket, életmódunkat, terveinket és álláspontjainkat.
Pál hangoztatja, hogy az ember életére hatással vannak a környezeti, társadalmi, politikai és gazdasági, valamint kulturális események, de magaviseletét az nem befolyásolhatja. A hatás és a befolyás nem ugyanaz. A hatás az ostromállapot, a befolyásoltság viszont a fegyverletétel, a megadás.
A világi dolgok életünk elengedhetetlen része. Aki Isten országába kívánkozik, annak viszont nem a világi emberek tetszését kell keresni, hanem Isten kedvét (4. vers). A mindennapi élet dolgaiba – ahogy olvassuk – lehet beleelegyedni, de lehet azokban kitűnni, kiválónak lenni. Sajnos, aránylag kevés az olyan politikus, kultúrember, szakember, munkás, vagy általában a mindennapi dolgokkal foglalkozó ember, aki kiváló és kitűnő a mindennapokban Isten akarat szerint. De szám szerint mégis sokan vannak, nem kell elkeseredni és ők igazán értik Jézus szavait a keresztfán, amikor kimondta: „elvégeztetett”, és hisznek feltámadásában. Ők szabályszerűen versenyeznek (5. vers). Ők a „fáradozó földművesek” (6. vers), akik vágyakoznak Isten társaságába és meg is kapják azt jutalmul.
Mindezeket Isten adja nekünk megérteni. Magát a húsvétot is. Mert mi úgy születünk, hogy az anyagi dolgokat tartjuk fontosnak és engedetlenségben születünk (ez az eredendő, velünk született bűn) Isten iránt. Mi újjászületés nélkül, amikor az ember lelki emberré születik újjá, csak bizonyos határig vagyunk képesek jót cselekedni. A határtalan jó cselekvésére, a feltétlen szeretetre (lásd: Jézus az életét is képes volt értünk adni) csak a lelki ember képes. Ez Isten ajándéka – ő tesz képessé lelki életet élni.
És az embert megállíthatják, bezárhatják, bilincsbe vethetik. Történhet vele sok minden. Gyász, bánatos dolgok, betegség, gazdasági krízis, elszegényedés, csalódás és magány. De Isten Igéje nincs bilincsbe verve és az, akinek Isten megadta, hogy megtanulhatta miként lehet keresztyén, az a szenvedést is úgy vállalja, mint Krisztus Jézus jó katonája.
Imádkozzunk ezért az ismeretért. Imádkozzunk egymásért, hogy kitartással éljünk e kísértő világban Isten akarata szerint. Függesszük szemünket Jézusra, a húsvéti feltámadásra, mert ez a mi evangéliumunk, a mi örömhírünk. Gondolkozz emlékezve, ahogy Pál mondja. Isten megadja neked az áldott, az igazi húsvétot!
Ezennel kívánok áldott ünnepeket az olvasóknak a Bánáti Református Egyházmegye és a Nagybecskereki Református Egyházközség nevében,
mgr. th. Kiss Nándor, bánáti esperes, református lelkipásztor