Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči oslávil jubileum: PIATY MANDÁT PREBIEHA, ČO JE ZREALIZOVANÉ V MINULOSTI

25 rokov snahy o zachovanie kultúry od zabudnutia
Miestny odbor Matice slovenskej v Aradáči v stredu 25. novembra oslávil 25 rokov od obnovenia činnosti v tejto osade. O jej činnosti hovorili predsedníčka Ana Bagľašová a bývalí predsedovia

 

1-2V plnej sieni Harmónie Aradáčanov privítala predsedníčka MOMS Aradáč Ana Bagľašová, a okrem nej hovorili Jaroslava Števková a Adela Obšustová. Prítomní mali príležitosť pozerať aj kultúrno-umelecký program. Slovenské národné piesne spievali Daniela Vršková, Tatjana Jonášová, Adam Števko, a naširoko a naďalko známe aradáčske Meškárky. Potom si obecenstvo mohlo vypočuť najlepšie vojvodinské prednesy báseň, keďže si zarecitovali aj Marijana Mikuľová a Martina Bartošová. Špeciálnymi hosťami boli bývalí predsedníci MOMS Aradáč Pavel Jánovský, Juraj Čeman, Zuzana Litavská Beňová a Erka Viliačiková. Za poďakovanie za svoje roky činnosti v Matice slovenskej dostali diplómy.
O tom či bolo ťažko alebo ľahko byť hlavný a zodpovedný pre zachovanie a rozširovať aradáčsku kultúru hovorila predsedníčka.
-Kultúra nie je kultúra ak sa len zachováva. Ona sa musú rozvíjať, rozširovať. Musíme sa poďakovať Matice slovenskej za zakladanie všetkých združení v našej osade. Práve sú naší členovia tá hybná sila, ktorú sme potrebovali na založenie združení akými sú dnes Klub milovníkov klobás, Združenie žien Ruža, Združenia vinohradníkov a podobných. Podarilo sa nám úspešne organizovať Festival zvykov a obyčají V aradáckom šírom poli. Takmer desať rokov je jeden z festivalov, ktoré folkloristi a všeobecne Slováci na Dolnej zemy rada navštivujú. Taktež, a to je jedna z najdôležitejších úspechov, na ktoré sme hrdí, založili sme aj to Kultúrne centrum Aradáč. Teda, nebolo ľahko, ani teraz ani pred 25 rokov. Peňažne sme vždy na okraji priepasti, ale máme vôľu a silu pracovať a bojovať o svoju kultúru – povedala Bagľašová. Na tejto príležitosti nezabudla poďakovať v mene Matice slovenskej a MOMS Aradáč aj slovenským redakciám medií v Zreňanine a Vojvodine. Ako povedala, lokálne mediá majú veľkú úlohu v boji o zachovanie kultúry, jazyka a slovenskej reči.
Festival zvykov a obyčají bol založený v rokoch keď predsedníčkou MOMS Aradáč bola Erka Viliačiková. Ona si s úsmevom na tváry pripomenula ako to vyzeralo keď organizovala prvý ročník festivalu V aradáckom šírom poli.
-Prvýkrát sme organizovali festival keď sme oslavovali 220 rokov príchodu Slovákov do Aradáča. Keď si pripomínam na to, nemôžem nie sa smiať preto, že sme mali veľké problémy v organizácii. Predovšetkým, museli sme improvizovať keď išlo o javisko. Dokonca sme spojili niekoľko traktorových vlečiek. Prvý večer, teda v piatok, keď vystúpil SKUS Šafárik, to naše takzvané javisko sme museli znovu oprávať, a nebolo to vtedy smiešne, ale vydarilo sa nám to a potom bolo ľahšie. Každoročne význam festivalu je väčší, a takmer desať rokov my predstavujeme veľke miesto na mape kultúrnych dianí vo Vojvodiny – uviedla Viliačiková.
Okrem špeciálnych hostí, MOMS Aradáč na tejto oslave podporili aj miestne odbory zo Zreňanina, Bieleho Blata, Kovačice, Hajdušice a Vojlovice. Medzi prítomnými boli aj mnohí predstavitelia združení a klubov, ktorí majú svpju úlohu v úspešnej činnosti aradčskeho odboru Matice slovenskej.