MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Prijem za vatrogasce

Konkurs za prijem 200 polaznika za Osnovnu obuku vatrogasno-spasilačkih jedinica, raspisan je i traje do 20. marta. Prijava se podnosi policijskoj stanici na mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliži uslovi konkursa mogu se pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.
Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava određene kriterijume. Pre svega da je državljanin Republike Srbije i da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs. Ne sme da ima manje od 19, a ni više od 30 godina starosti i mora da ima završenu srednju školu.
Ž. M.

Opširnije u štampanom izdanju