MIODRAG BOGUNOVIĆ, PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA GIS UDRUŽENJA SRBIJE

Digitalni portret grada – besplatan

  • GIS obuhvata podatke koji su ranije bili na planovima grada i ulica, a sada su lako dostupni putem računara

Nedavno osnovano GIS udruženje Srbije imaće sedište u Zrenjaninu, a Miodrag Bogunović, informatičar zaposlen na poslovima razvoja geografskog informacionog sistema u gradskoj upravi izabran je za predsednika Upravnog odbora GIS udruženja Srbije, osnovanog za razvoj geografskog informacionog sistema.
Ovo je za vas značajno priznanje nakon dugogodišnjeg rada u ovoj oblasti. U međuvremenu je i sistem uznapredovao. Šta građanima omogućava GIS?
– Geografski informacioni sistem (GIS) je sistem za prikupljanje, obradu, analizu i prikazivanje prostornih i drugih podataka u vezi sa uređenjem prostora, građevinskim zemljištem, komunalnom infrastrukturom, životnom sredinom i drugim aspektima života jednog grada, a koji su ranije čuvani u analognom obliku; na mapama i kartama. GIS obuhvata podatke koji su ranije bili na planovima grada i ulica, bazama podataka pojedinih komunalnih preduzeća – sa orto-foto snimcima iz vazduha – sve u jednom „paketu” lako dostupnim na računaru.
Kakva su iskustva primene i razvoja GIS-a?
– Iskustva Zrenjanina u proteklih osam godina, od 2010. godine, primer su dobre prakse za većinu lokalnih samouprava u našoj zemlji, pri čemu na ovim poslovima radi samo troje zaposlenih. GIS ima više od 100 registrovanih korisnika iz gradske administracije i lokalnih i republičkih javnih komunalnih preduzeća. Već neko vreme najčešći korisnici GIS-a su firme koje se bave procedurama ozakonjenja i prodaje objekata, kao što su geodetske firme i agencije za promet nekretnina. Važno je reći da su naše usluge – besplatne. Danas na WebGIS portalu grada Zrenjanina (gis.zrenjanin.rs) postoji deset različitih mapa. Na njima su: pretraga građeviskih i poljoprivrednih parcela i objekata, adresni registar ulica i kućnih brojeva, gradski adresar, katastarski planovi, industrijske zone, zone oporezivanja, parking zone, punktovi za merenje buke i vazduha. Značajni su i infrastruktura podzemnih instalacija, planska dokumentacija, kulturno-istorijsko nasleđe, demografski podaci.
Koji su planovi za neposrednu budućnost?
– U okviru Službe za informaciono-komunikacione tehnologije Gradske uprave planiramo izradu Strategije razvoja GIS grada Zrenjanina, bazirane na INSPIRE direktovi EU i usklađene sa Zakonom o infrastrukturi geoprostornih podataka – donetim u aprilu ove godine. Kontinuirano obrazovanje i usavršavanje zaposlenih u lokalnoj administraciji i javnim komunalnim preduzećima za korišćenje GIS-a i uspostavljanje standarda u proceduri u primeni GIS-a se podrazumevaju.
U planu su izrada nove mape za pretragu grobnih mesta, u saradnji sa JKP „Čistoća i zelenilo” i realizacija projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji u saradnji sa odgovarajućom Komisijom na nivou grada, kako bi svaki objekat dobio naziv ulice i kućni broj. Sve ovo trebalo bi da dovede do efikasnijeg rada lokalne samouprave u Zrenjaninu; brže i kvalitetnije reakcije gradske administracije na različite zahteve građana.
M. Stojin