MR TATJANA MIJATOVIĆ, DIREKTORKA FILIJALE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZRENJANIN

Na lokalnom tržištu rada sve manje nezaposlenih

Na području Filijale za zapošljavanje u Zrenjaninu, kako je nedavno saopšteno medijima, broj nezaposlenih se stalno smanjuje i njih je sada 4.806 u Zrenjaninu, a u Srednjobanatskom okrugu 10.602. Ujedno, Filijala je po ovim rezultatima najuspešnija u Vojvodini.
– Upoređujući kraj 2017. i 2018. godine, broj lica na evidenciji u Okrugu smanjio se za 2.535, od toga za 1.246 na području Grada Zrenjanina. Tokom 2018, sa evidencije filijale Zrenjanin na neodređeno vreme zaposleno je 2.646 lica. Od toga, 2.060 lica u Zrenjaninu, sledi Žitište sa 1.454 lica, Novi Bečej 1.438 i zatim Nova Crnja 137 i Sečanj 87 lica. Ako bismo govorili o svim oblicima radnog angažovanja i zapošljavanju lica koja nisu bila na evidenciji Filijale, taj broj je znatno veći – kaže mr Tatjana Mijatović, direktorka Filijale za zapošljavanje Zrenjanin.

Koliko se njih odjavilo sa evidencije zbog odlaska u inostranstvo ili zbog „skidanja” sa evidencije?
– Ako se lice koje je aktivni tražilac zaposlenja ne odazove na poziv NSZ, ne javi u zakazanom terminu savetniku ili radi redovnog javljanja, briše se sa evidencije i to se smatra da je njegova vlastita volja. Razlog nejavljanja i neodazivanja nama uglavnom nije poznat, osim u slučajevima kada lice dođe i kaže da ne želi više da bude na evidenciji, što je ređe. Migracija radne snage ima, ali to je karakteristika svakog tržišta rada. Ako pogledamo koliki je pad nezaposlenosti, a koliko se povećala zaposlenost, smatram da broj onih koji su otišli iz Zrenjanina nije alarmantan. Broj novoprijavljenih lica se, da tako kažem, poklapa sa brojem „brisanih”. Svakodnevno se prijavljuju oni kojima je istekla zabrana zbog ne ispunjavanja određenih obaveza, radnika iz radnog odnosa, kao i lica koji se prvi put prijavljuju.

Da li očekujete da se i u ovoj godini nastavi pozitivan trend u zapošljavanju?
– Intenzivnije zapošljavanje lica sa evidencije u proizvodnim pogonima stranih kompanija jedna je od specifičnosti lokalnog tržišta rada. Privlačenje investitora i infrastrukturno opremanje industrijskih zona sada je u fazi kulminacije, s obzirom na dolazak velike kineske kompanije „Linglong”, kao i znatan broj zaposlenih u kompaniji „Drekslmajer”…

Koliko je filijala na čijem ste čelu bila posrednik u zapošljavanju?
– Pre svega želim da istaknem da je posredovanje osnovna delatnost filijale, a oko 90 odsto zaposlenih je fakultetski obrazovano. Savetnici za zapošljavanje rade procenu zapošljivosti nezaposlenog i sa njim se sklapa individualni plan zapošljavanja. Sa druge strane, veoma je bitan rad i kontakti sa poslodavcima koji nam dostavljaju prijavu sa jasno postavljenim kriterijumima koji profil radnika i za koje poslove im je potreban.Tokom prošle godine ostvarenje posredovanja iznosi 132,7 odsto, što je izuzetno dobar rezultat. Poslodavci su podneli 736 prijava za zapošljavanje 2.654 radnika. Sajmovi zapošljavanja su takođe način posredovanja, održani su u Zrenjaninu i Žitištu.

Dobra saradnja je i sa stranim kompanijama?
– Održavamo kontakte kako sa domaćim, tako i sa inostranim preduzećima. Među poslodavcima u Srednjobanatskom okrugu, Filijala je prepoznata kao instituciju od koje mogu da imaju stručnu pomoć pre svega u selekciji i izboru kvalitetnih kandidata za njihove potrebe. Lane je bilo 860 obilazaka poslodavaca.
Uskoro očekujemo raspisivanje republičkih javnih poziva, zatim pokrajinskih i lokalnih. Za finansijske podsticajne mere uvek vlada veliko interesovanje i među poslodavcima i nezaposlenim licima.

Kakva je saradnja sa lokalnim savetima za zapošljavanje?
– U svim opština Srednjobanatskog okruga formirani su saveti za zapošljavanje, a u svojim budžetima prepoznaju i prioritet politike zapošljavanja. Ciljne grupe kojima je potrebna podrška u zapošljavanju, kao aktivne mere, najvidljivije su na lokalnom nivou. Postoji spremnost i za samostalno izdvajanje sredstava iz lokalnih budžeta, kao i za udruživanje ovih sredstava sa sredstvima NSZ.

MILENA BEČEJAC