NA VISOKOJ TEHNIČKOJ ŠKOLI: Ima mesta i za septembar

U prvom roku, na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija upisano je 107 studenata, od toga 106 na budžetu i jedan na samofinnasiranju. Za septembarski upisni rok, na studijskom programu  ostala su 23 mesta za budžetske i 74 za samofinansirajuće studente. Mesta ima i , za 15 studenata na budžetu i 24 na samofinansiranju, dok je na smeru zaštita na radu za drugi rok preostalo mesta za 14 studenata na budžetu i devet samofinansirajućih. Studijski program naima mesta za 22 budžetska i 52 samofinansirajuća studenta.

Prijave za konkurs su 28, 30. i 31. avgusta, 1. i 2. septembra.
M. B.